เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 ผู้ว่าเขตปกครองตองอู ของสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง (เคเอ็นยู) ร่วมกับเครือข่ายปฏิบัติการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมกะเหรี่ยง (KESAN) จัดอบรมเตรียมความพร้อมให้ชาวบ้าน 4 หมู่บ้านในเขตอำเภอทอตะถู่ เขตปกครองตองอู ทางเหนือของรัฐกะเหรี่ยง ทั้งนี้เคเอ็นยูเริ่มมีการประกาศพื้นที่ป่าชุมชนให้ชาวบ้านในการจัดการพื้นที่ป่าของชุมชนที่อยู่ในเขตจังหวัดต่างๆภายใต้การปกครองตั้งแต่ปี ค.ศ. 2004 – 2018 โดยเขตปกครองทั้งหมด 7 เขตเหลือเพียงพื้นที่เขตตองอูแห่งเดียวที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากปัญหาการสู้รบที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงในช่วงที่รัฐบาลพม่าเคลียร์พื้นที่กองกำลังชาติพันธุ์ที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเนปิดอ เมืองหลวงของพม่า ส่งผลให้ชาวบ้านต้องหนีภัยการสู้รบต่อเนื่องตั้งแต่ปี ค.ศ.2006 -2012

หลังจากชาวบ้านเริ่มย้ายกลับมายังถิ่นฐานเดิมช่วงปี ค.ศ. 2015 แนวคิดการประกาศพื้นที่ป่าชุมชนเริ่มขึ้นอีกครั้ง และชาวบ้านได้ทำเรื่องขอประกาศพื้นที่ป่าชุมชนถึงกรมป่าไม้ ของเคเอ็นยู ช่วงเดือนมีนาคม ที่ผ่านมา และวันที่ 4 ตุลาคม 2562 เคเอ็นยู จะทำการมอบหนังสือรับรองการประกาศเขตป่าชุมชนในเขตตองอูอย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นป่าชุมชนแห่งแรกในเขตปกครองตองอู ซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมด 10,534 เอเคอร์ โดยมีชุมชนจัดการร่วมกัน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่บ้านส่าชีโบ่ หมู่บ้านทีโหล่ หมู่บ้านแปตอเด และหมู่บ้านกะเส่อโด่

นายมาบูทู ผู้ประสานงานด้านการจัดการป่าไม้KESAN กล่าวว่า ในพื้นที่ของเคเอ็นยู มีพื้นที่ประกาศเป็นเขตป่าอนุรักษ์ทั้งหมด 60 แห่ง และเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าทั้งหมด 14 แห่งซึ่งเป็นเรื่องยากที่เจ้าหน้าที่ป่าไม้จะดูแลได้ทั้งหมด จึงมีการวางนโยบายเพื่อแบ่งอำนาจให้ชาวบ้านในชุมชนต่างๆ กำหนดพื้นที่ป่าชุมชน และชุมชนเป็นผู้วางกฎระเบียบ โดยไม่กระทบวิถีชีวิตชาวบ้าน แต่ในขั้นตอนการขอประกาศเขตป่าชุมชนนั้น ต้องเป็นไปตามแนวทางที่เคเอ็นยูวางไว้คือ ชุมชนในเขตอำเภอเดียวกันหลายชุมชนรวมตัวกันเพื่อเข้าร่วมการอบรมการจัดการป่าอนุรักษ์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับอำนาจจากกรมป่าไม้ จากนั้นแต่ละชุมชนกำหนดเขตวางระเบียบร่วมกัน แล้วทำหนังสือขออนุมัติตามลำดับ

นายแอ่ วา ผู้ว่าเขตปกครองตองอู กล่าวว่า แนวคิดการจัดตั้งป่าชุมชนนั้นมีมาตั้งแต่สมัยของผู้ว่าฯคนเก่าช่วงปี ค.ศ.2004 แล้ว แต่ช่วงปี ค.ศ.2006 กองทัพพม่าเข้าโจมตีพื้นที่นี้อย่างหนัก จึงไม่สามารถดำเนินการการได้ แต่ตอนนี้อยู่ระหว่างช่วงการเจรจาหยุดยิงเราจึงกลับมาสำรวจพื้นที่ร่วมกับชาวบ้านและเริ่มต้นจัดการเขตอนุรักษ์ที่ให้สิทธิชุมชนในการจัดการ ซึ่งป่าชุมชนแห่งนี้จะรู้จักกันในนาม ป่าชุมชนหล่อ หมื่อ โด่ ที่จัดการร่วมกันสี่หมู่บ้าน ซึ่งชาวบ้านที่เข้าใจเขาก็จะรู้ว่าราทำเพื่ออนุรักษ์ป่าไม้ สัตว์ป่า ให้อยู่ได้จนช่วงอายุของลูกหลานสืบไป แต่สำหรับคนที่ไม่เข้าใจเราก็ต้องจัดอบรมทำความใจให้กับพวกเขา เพราะว่า พื้นที่การอนุรักษ์นั้นมีพื้นที่กว้าง เจ้าหน้าที่เราไม่มีกำลังมากพอที่จะดูแลทั่วถึง ชาวบ้านจึงเป็นกำลังหลักในการทำภารกิจนี้ร่วมกันในการปกป้องผืนป่า

ขณะที่ชาวบ้านรายหนึ่งที่เข้าร่วมการอบรมเตรียมการครั้งนี้กล่าวว่า ที่ผ่านมาป่าในเขตชุมชนมีชาวบ้านจากหมู่บ้านที่อยู่ใกล้เขตเมืองตองอูเข้ามาลักลอบตัดไม้ ส่วนหนึ่งเอาไม้ตองตึงไปขายทำฟืน แต่เมื่อเคเอ็นยูรับรองอำนาจในการจัดการป่าชุมชนให้กับชาวบ้านสามารถดำเนินการตามระเบียบที่วางไว้ระดับหนึ่ง แต่ถ้าเกินกว่าที่ชาวบ้านจะดำเนินการได้ก็สามารถทำเรื่องส่งต่อให้กับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ดำเนินการต่อไป ส่วนปัญหาสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงเป็นหนึ่งเรื่องสำคัญที่เราสนใจ และเป็นห่วงอนาคตของลูกหลานด้วย นี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี

อนึ่งนับตั้งแต่ปี ค.ศ.2004 จนถึงปัจจุบัน สหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงเคเอ็นยูประกาศพื้นที่ป่าชุมชน โดยให้อำนาจชุมชนในการจัดการตามระเบียบที่วางร่วมกัน โดยมีกรมป่าไม้คอยกำกับให้คำแนะนำแล้วทั้งหมด 153 แห่ง

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.