หนังสือพิมพ์เมียนมาไทมส์ ฉบับวันที่ 11 ตุลาคม 2562 รายงานข่าวหน้า 1 ว่าผู้นำชาติพันธุ์กังวลถึงการเลือกตั้งพม่าจะกระทบต่อการเจรจาสันติภาพ โดยมีเนื้อหาระบุว่า พลโทเจ้ายอดศึก ผู้นำสภากอบกู้รัฐฉาน (Restoration Council of Shan State-RCSS) และผู้นำคณะทำงานกระบวนการสันติภาพ (PPST) ซึ่งประกอบด้วยกองกำลังชาติพันธุ์จำนวน 10 กลุ่มที่ลงนามข้อตกลงหยุดยิง (NCA) เตือนว่าการเลือกตั้งทั่วไปในปี 2020 (พศ. 2563) จะส่งผลกระทบต่อกระบวนการสันติภาพ

พลโทเจ้ายอดศึกให้สัมภาษณ์ระหว่างการประชุมคณะทำงาน PPST ที่เชียงใหม่ โดยผู้นำรัฐฉานกระตุ้นให้กลุ่มต่างๆ ระมัดระวังต่อกระบวนการสันติภาพในช่วงเลือกตั้ง โดยกล่าวว่า ในการจะไปถึงซึ่งเป้าหมาย จำเป็นอย่างยิ่งที่กลุ่มต่างๆ จะต้องรักษาเอกภาพ-ความเข้มแข็ง และความเหนียวแน่นยิ่งขึ้น

การประชุมคณะทำงานที่เชียงใหม่จะใช้เวลา 3 วัน มีผู้นำกลุ่มต่างๆ มาร่วมหารือเพื่อเตรียมการประชุมปางโหลงศตวรรษที่ 21ที่จะจัดขึ้นในปีหน้า คณะทำงานจะหารือเรื่องผลกระทบจากการเลือกตั้งต่อข้อตกลงในการสร้างสหพันธ์สหภาพ (federal union) ซึ่งการเลือกตั้งพม่าคาดว่าจะจัดขึ้นในเดือนพฤาจิกายนปีหน้า พลโทเจ้ายอดศึกกล่าวว่าหลักการพื้นฐานของกระบวนการสันติภาพและการสร้างสหพันธ์สหภาพคือต้องมีการเห็นชอบร่วมกันในข้อตกลงปางโหลงศตวรรษที่21 ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งทั่วไป  “หลังจากนั้นเราจึงจะสามารถมีหนทางสู่สันติภาพหลังการเลือกตั้ง”  ผู้นำรัฐฉานกล่าว

รายงานข่าวระบุว่า การเจรจาสันติภาพได้หยุดชะงักลงหลังจากสหภาพชนชาติกะเหรี่ยง (KNU) และสภากอบกู้รัฐฉานระงับการมีส่วนร่วมในกระบวนการสันติภาพตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่ผ่านมา กลุ่มอื่นๆ ที่ลงนามในข้อตกลงหยุดยิง ได้แก่ กลุ่มกะเหรี่ยง Karen National Liberal Army, กลุ่มปะโอ Pa-O National Liberation Organization, กลุ่มชิน Chin National Front, กลุ่มอดีตนักศึกษาพม่า All Burma Students’ Democratic Front, กลุ่มอาระกัน Arakan Liberation Party, กลุ่มกะเหรี่ยง Democratic Karen Buddhist Army, กลุ่มมอญ New Mon State Party และกลุ่มลาหู่ Lahu Democratic Union

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.