เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 สำนักข่าว The Saigon Times ของเวียดนามรายงานว่า เครือข่ายแม่น้ำเวียดนาม (Vietnam River Network) ได้ออกแถลงการณ์เรียกร้องให้บริษัทปิโตรเวียดนามและรัฐบาลเวียดนามทบทวนการสร้างเขื่อนหลวงพระบางตั้งแต่เมื่อวันที่ 10 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยระบุว่า สืบเนื่องจากการเปิดเผยขอมูลของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงว่า รัฐบาลลาวได้ยื่นรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการเขื่อนหลวงพระบางเพื่อให้มีการจัดกระบวนการปรึกษาหารือล่วงหน้าต่อประเทศสมาชิกลุ่มน้ำโขง 4 ประเทศนั้น เขื่อนหลวงพระบางมีกำลังการผลิต 1,410 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ห่างจากเมืองหลวงพระบางประมาณ 30 กิโลเมตร โดยมีบริษัท PV Power of Vietnam จะถือหุ้น 38 % รัฐบาลลาว 25 % และหุ้นส่วนอื่นๆ อีก 37 %

เครือข่ายแม่น้ำเวียดนามเชื่อว่า การพัฒนาเขื่อนบนแม่น้ำโขงสายหลักจะเป็นการทำลายระบบนิเวศและวิถีชีวิตของประชาชนที่พึ่งพาแม่น้ำสายนี้ ปัจจุบันแม่น้ำโขงก็ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างร้ายแรง โดยเฉพาะบริเวณปากแม่น้ำโขงเวียดนาม เนื่องจากผลกระทบต่อเนื่องของการสร้างเขื่อนบนแม่น้ำโขงสายหลักและการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ หากมีการสร้างเขื่อนเพิ่มเติมยิ่งจะทำให้เกิดความเลวร้ายลงไปอีก

แถลงการณ์ยังระบุอีกว่า การสร้างเขื่อนหลวงพระบางเพื่อตอบสนองความกระหายทางพลังงานของภูมิภาคจะส่งผลกระทบต่อเนื่องในบริเวณปากแม่น้ำโขง การลดลงของตะกอนจะทำให้เกิดการรุกรานของน้ำเค็มเร็วมากขึ้น และจะทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำจืด ทำให้ต้องมีการใช้น้ำใต้ดินสูงขึ้น เกิดภาวะน้ำกร่อยสูง ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต ทำให้เกิดการอพยพโยกย้ายถิ่นฐานมากขึ้น และส่งผลให้ความอุดมสมบูรณ์ของปากแม่น้ำโขงลดลง

เครือข่ายแม่น้ำเวียดนามจึงเรียกร้องให้บริษัท PV และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องทบทวนและพิจารณาการลงทุนในโครงการเขื่อนหลวงพระบางในครั้งนี้

ที่มา http://vrn.org.vn/mang-luoi-song-ngoi-viet-nam-len-tieng-ve-viec-xay-dung-thuy-dien-luang-prabang/

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.