ซ้าย สถานการณ์ปัจจุบันที่น้ำในแม่น้ำอูแห้งขอด ขวา แม่น้ำอูตอนยังไม่มีเขื่อน

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม ได้มีการโพสต์ข้อความในกลุ่ม Tourism Professionals in Laos ระบุว่าสถานการณ์แม่น้ำอูที่เมืองงอย ในประเทศลาว เพื่อแจ้งเตือนให้บริษัทที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและนักเดินทางได้รับทราบซึ่งเป็นภาพเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม โดยเป็นภาพน้ำในแม่น้ำอูที่มีระดับต่ำมากบริเวณบ้านสบแจม เมืองงอยและหนองเขียว แขวงหลวงพระบาง

เพจดังกล่าวระบุว่า จากหนองเขียวเรือสามารถแล่นได้เพียง 5 กิโลเมตรและไม่สามารถแล่นเรือถึงเมืองงอยได้เนื่องจากน้ำแห้ง และไม่มีรถอีแต๊กบริการ โดยเวลานี้นักท่องเที่ยวหรือคนที่ต้องการไปเมืองงอยต้องใช้ถนนลูกรังจากหนองเขียว นอกจากนี้การเดินทางจากเมืองขวาไปหนองเขียวก็ไม่มีบริการเรือโดยสาร

ก่อนหน้านี้ได้มีการโพสต์ข้อมูลว่าเขื่อนน้ำอู 3 ได้มีการดำเนินการเติมน้ำในอ่างเก็บน้ำทำให้มีปริมาณน้ำไหลออกทางท้ายน้ำน้อยมากส่งผลกระทบต่อการเดินเรือระหว่างเมืองขวา เมืองงอยและหนองเขียว

ทั้งนี้เมืองงอย เป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของลาวในแขวงหลวงพระบาง โดยเฉพาะในกลุ่มนักเดินทางที่นิยมธรรมชาติ ซึ่งเมืองงอยเป็นชุมชนเก่าแก่ตั้งอยู่ระหว่างหุบเขาหินปูนที่มีความสวยงาม โดยมีแม่น้ำอู ซึ่งมีต้นน้ำจากทางตอนเหนือในเขตเมืองยอดอู แขวงพงสาลี ไหลผ่านและไหลลงแม่น้ำโขงที่เมืองปากอู แขวงหลวงพระบาง ในอดีตเมืองงอยโด่งดังเนื่องจากมีธรรมชาติอันงดงามและมีสายน้ำอูที่ใสราวกระจกจนโด่งดังไปทั่วโลก ทั้งนี้การเดินทางไปเมืองงอยนั้น นักท่องเที่ยวนิยมนั่งเครื่องบินไปลงที่หลวงพระบางและนั่งรถไปจนถึงเมืองหนองเขียว จากนั้นนั่งเรือต่อไปจนถึงเมืองงอย และหากต้องการเดินทางท่องเที่ยวต่อสามารถนั่งเรือทวนน้ำผ่านหุบเขาหินปูนขึ้นไปไปยังเมืองขวา แขวงพงสาลี ต่อไปได้

อย่างไรก็ตามทางการลาวได้ให้สัมปทานแม่น้ำอูแก่บริษัทพาวเวอร์ไชน่ารีซอสเซส (PowerChina Resources) หรือเดิมคือบริษัท Sinohydro เพื่อพัฒนาเขื่อนไฟฟ้าจำนวน 7 เขื่อน โดยสร้างตลอดลำน้ำตั้งแต่เขื่อนน้ำอู 1 ที่ใกล้กับปากแม่น้ำอูก่อนบรรจบแม่น้ำโขง จนถึงเขื่อนน้ำอู 7 ในเขตป่าใกล้กับเขตอนุรักษ์พูแดนดิน แขวงพงสาลี โดยเขื่อนต่างๆทยอยสร้างเสร็จเกือบหมดแล้ว ทำให้ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศของแม่น้ำอูอย่างรุนแรง.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.