เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักข่าว laotiantime รายงานว่า ได้มีการจัดพิธีเซ็นสัญญาพัฒนาโครงการโซล่าร์ลอยน้ำเขื่อนน้ำงึม 1 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา โดยโครงการโซล่าร์ลอยน้ำจะเป็นลักษณะการร่วมทุนกับเอกชน โดยรัฐบาลลาวถือหุ้น 20 % และเอกชนถือหุ้น 80 % ระยะเวลาสัมปทาน 25 ปี ซึ่งพิธีการเซ็นสัญญาข้อตกลงเพื่อการพัฒนาโครงการได้รับการจัดขึ้น โดยมีนายคำจัน วอนเสเนบูน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการวางแผนและการลงทุน นายสิวานา สุภานุวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการพลังงานและเหมืองแร่ นายจันทะนอม วงสมจิต หัวหน้าสำนักงานจังหวัดการวางแผนและการลงทุน และ นายหัวโจว เซฟฟาว เทคโนโลยี (HangZhou Safesound Technology) ประธานบริษัทของจีน รวมถึงนายแสงทองพะจัน สีวงไซ ผู้อำนวยการด้านการการให้คำปรึกษาด้านการซื้อขายไฟฟ้า

ทั้งนี้โครงการโซล่าร์ลอยน้ำเขื่อนน้ำงึม 1 จะมีกำลังติดตั้ง 1,200 เมกะวัตต์ ครอบคลุมพื้นที่ 1,500 เฮกตาร์ หรือคิดเป็น 9,375 ไร่ และจะกลายเป็นโครงการโซล่าร์ลอยน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกถ้าดำเนินการเสร็จ โดยมีแผนจะสร้างสายส่งไฟฟ้าจำนวน 40 กิโลเมตร จากโครงการมายังสถานีแสงสะหว่าง ซึ่งโซล่าร์ลอยน้ำ เป็นลักษณะของการใช้แผงโซล่าร์เซลล์ยึดติดกันลอยอยู่เหนือผิวน้ำ ที่มีลักษณะเป็นพื้นที่น้ำนิ่ง เช่น แม่น้ำ อ่างเก็บน้ำ ทะเลสาบ โดยใช้แสงแดดเป็นแหล่งผลิตพลังงาน

ขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวสำนักข่าวชายขอบได้ตรวจสอบเว็บไซด์ของบริษัท Hangzhou Safefound ซึ่งเป็นผู้ได้รับสิทธิพัฒนาโครงการนี้ พบว่า เป็นบริษัทผลิตเทคโนยีโซล่าร์เซลล์ส่งออกไปทั่วโลก และมีบริษัทตั้งอยู่อยู่ที่เมืองฮังโจว ประเทศจีน และตั้งข้อสังเกตว่า กำลังการผลิตของโซล่าร์ลอยน้ำโครงการนี้ มีขนาดเทียบเท่ากับกำลังการผลิตของเขื่อนปากแบงและเขื่อนปากลายรวมกัน คือ 770 เมกะวัตต์และ 550 เมกะวัตต์ ตามลำดับ
///////////////////////////

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.