บริเวณพื้นที่ที่จะสร้างเขื่อนภูงอย

สำนักข่าว Benar News รายงานเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ว่า บริษัทเจริญเอเนอยี่แอนด์วอเตอร์เอเชีย (Chareon Enegy and Water Asia Co,Ltd. หรือ CEWA) ได้เสนอความคืบหน้าของโครงการเขื่อนภูงอย (Phu Ngoi dam) โครงการเขื่อนที่มีการเสนอแห่งที่ 6 บนแม่น้ำโขงสายหลัก โดยบริษัท CEWA ได้นำเสนอผลการศึกษาเขื่อนภูงอย ต่อที่ประชุมของเมืองจำปาสักเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา จากข้อมูลตามแผนแล้ว โครงการเขื่อนภูงอย จะสร้างกั้นแม่น้ำโขงที่แขวงจำปาสัก ห่างจากตัวเมืองปากเซ 10 กิโลเมตรลงไปทางใต้ และเหนือจากเขื่อนดอนสะโฮง ราว 100 กิโลเมตร

สำนักข่าว Benar News รายงานว่า เจ้าหน้าที่สำนักงานแขวงจำปาสักรายหนึ่ง เปิดเผยว่าบริษัทได้นำเสนอผลการศึกษาความเป็นไปได้เพิ่มเติม และรายงานการศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของเขื่อนภูงอย โดยตอนนี้ยังไม่มีการริเริ่มโครงการแต่อย่างใด และอาจจะต้องมีขั้นตอนอีกหลายอย่าง และคงยังไม่มีการก่อสร้างเร็วๆ นี้ พร้อมระบุว่ายังไม่รู้ว่าทางการลาวจะแจ้งข้อมูลโครงการเขื่อนภูงอยต่อคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ( เอ็มอาร์ซี) เมื่อไหร่ โดยตามขั้นตอน โครงการจะต้องสู่กระบวนการแจ้ง ปรึกษาหารือล่วงหน้า (PNPCA) ซึ่งกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ซึ่งอาจจะรวมถึงการศึกษาผลกระทบข้ามพรมแดนต่อประเทศเพื่อนบ้านด้วย

เจ้าหน้าที่คนดังกล่าวให้สัมภาษณ์อีกว่า ผลการศึกษาล่าสุดที่นำเสนอในที่ประชุมนั้น เน้นที่ผลกระทบต่อประชาชน (ในเขตลาว) แต่ไม่มีรายละเอียดมากนัก หากบริษัทและรัฐบาลลาวจะเดินหน้าโครงการ คงต้องมีรายละเอียดเรื่องผลกระทบต่อประชาชนที่อยู่ตอนล่างของเขื่อนมากกว่านี้

บริเวณพื้นที่ที่จะสร้างเขื่อนภูงอย

สำนักข่าว Benar News รายงานว่า ผลการศึกษาล่าสุดของเขื่อนภูงอย ระบุว่าโครงการเขื่อนจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่มากกว่า 1,250 ไร่ หรือ 200 เฮกตาร์ มีหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบ จำนวน 88 หมู่บ้าน ในเขต 7 เมืองซึ่งหมู่บ้านที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุดคือบ้านขอนแก่น มีประชากรกว่า 811 คน 142 ครัวเรือน ส่วนมูลค่าการก่อสร้างและการซื้อขายไฟฟ้ายังไม่มีการเปิดเผย ตัวแทนของบริษัท CEWA ให้สัมภาษณ์ว่า บริษัทได้ออกแบบตัวเขื่อนเสร็จพร้อมกับการศึกษาเพิ่มเติมด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคมของโครงการ

ด้านชาวบ้านผู้อาจจะได้รับผลกระทบจากเขื่อนภูงอยกล่าวว่า ทำไมรัฐบาลลาวต้องสร้างเขื่อนมากมาย ถ้าสร้างมากนี้ก็จะเกิดปัญหาความแห้งแล้งตามมา แม่น้ำโขงก็จะลดต่ำลง ไปเรื่อยๆ

อนึ่งโครงการเขื่อนภูงอย มีกำลังผลิตติดตั้ง 728 เมกะวัตต์ โดยคาดว่าผู้พัฒนาโครงการรายใหญ่เป็นทุนจากประเทศไทย ซึ่งโครงการสร้างเขื่อนแห่งนี้ ตั้งอยู่ท้ายน้ำจากพรมแดนไทยลาว ที่อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี โดยชุมชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำโขงในเขต จ.อุบลราชธานี ต่างกังวลว่าหากมีการสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำโขงทางตอนล่าง จะส่งผลกระทบต่อพันธุ์ปลาแม่น้ำโขง ซึ่งส่วนใหญ่อพยพมาจากแม่น้ำโขงตอนล่าง และปัจจุบันได้เกิดผลกระทบแล้วระดับหนึ่ง จากการผันผวนของน้ำ นับตั้งแต่มีการสร้างเขื่อนตอนบน ทั้งเขื่อนในจีน และเขื่อนไซยะบุรี

ทั้งนี้ในเว็บไซต์บริษัท cewa.co.th ระบุว่า บริษัทเจริญเอเนอร์ยี่แอนด์วอเตอร์เอเชีย จดทะเบียนเมื่อปี 2007 มีนายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ เป็นประธาน โดยเน้นการลงทุนโครงการพลังงานหมุนเวียน อาทิ โครงการพลังงานลมที่เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ โรงไฟฟ้าชีวมวลในจ.สุรินทร์และนครราชสีมา เหมืองแร่ถ่านหินในอินโดนีเซีย 2 แห่ง และมีโครงการเขื่อนภูงอย

ขณะที่เว็บไซต์ thepeople.co ระบุว่า นายชัชวาล เป็นลูกชายของนายสุเมธ เจียรวนนท์ ซึ่งเป็นพี่ชายนายธนินท์ เจียรวนนท์

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.