โดย กาย ไรเดอร์ ผู้อำนวยการใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ไอแอลโอ)

มิติของผลกระทบจากโควิด-19 ที่มีต่อมนุษยชาตินั้นมากกว่าผลทางด้านสุขภาพ อนาคตของเราจะได้รับผลกระทบในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะด้านเศรษฐกิจ สังคม และการพัฒนา การรับมือและช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบเป็นเรื่องเร่งด่วนที่เราต้องประสานความช่วยเหลือในระดับโลกอย่างทันท่วงที ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นในที่ทำงาน สู่บริษัทห้างร้าน สู่เศรษฐกิจระดับประเทศและระดับโลก การเจรจาทางสังคมที่อยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจระหว่างรัฐบาล นายจ้างและลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ในแนวหน้า จะช่วยให้ประวัติศาสตร์ที่จะเกิดขึ้นในยุค 2020 นี้ไม่ซ้ำรอยเดิมกับสิ่งที่เกิดขึ้นในยุค1930

ไอแอลโอประเมินว่าจะมีแรงงานจำนวนมากถึง 25 ล้านคนที่อาจตกงาน ซึ่งหมายถึงการสูญเสียรายได้ของแรงงานมากถึง 3.4 ล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้เริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นว่าการประมาณการดังกล่าวนั้นอาจต่ำกว่าความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นจริง

การระบาดของไวรัสในครั้งนี้ได้เผยให้เห็นถึงปัญหาที่หยั่งลึกของตลาดแรงงานอย่างไม่ปราณี ธุรกิจขนาดต่าง ๆ หยุดชะงัก หลายแห่งมีการลดชั่วโมงการทำงาน และปลดพนักงาน สถานประกอบการหลายแห่งกำลังโซเซและจะล้มลงในอีกไม่ช้า ในขณะที่ร้านค้าและร้านอาหารต่างทยอยปิดตัวลง เที่ยวบินและห้องพักถูกยกเลิก และภาคธุรกิจปรับตัวสู่ระบบการทำงานทางไกล ผู้ที่ตกงานเป็นกลุ่มแรกมักจะเป็นลูกจ้างที่อยู่ในระบบการจ้างงานที่ไม่ปกติ เช่น พนักงานขาย บริกร พนักงานในครัว พนักงานขนสัมภาระ และพนักงานทำความสะอาด

ในโลกที่มีคนเพียง 1 ใน 5 ที่เข้าถึงสิทธิการชดเชยการว่างงานนั้น การถูกเลิกจ้างนำมาซึ่งปัญหาที่แสนสาหัสแก่หลายล้านครอบครัว เพราะการลาป่วยโดยได้รับเงินชดเชยมักไม่ครอบคลุมผู้มีอาชีพดูแลคนป่วยหรือสูงอายุ หรือพนักงานส่งของ ซึ่งเขาเหล่านี้คือคนที่เราต่างพึ่งพาหรือใช้บริการเป็นหลักในช่วงของการระบาดของโรค พวกเขาไม่สามารถที่จะลาป่วยโดยได้รับค่าจ้างได้ในสถานการณ์แบบนี้ พวกเขามักรู้สึกกดดันให้ทำงานอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าพวกเขาจะป่วยก็ตาม ในประเทศกำลังพัฒนา ลูกจ้างรายชิ้น ลูกจ้างรายวัน แรงงานนอกระบบและผู้ประกอบอาชีพอิสระ หาเช้ากินค่ำก็เผชิญแรงกดดันที่คล้ายกันเนื่องด้วยความจำเป็นของปากท้อง เราทุกคนจะต้องประสบกับความทุกข์ยากเหมือนกันไม่ใช่เพียงเพราะการติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นแต่รวมถึงการขยายวงจรความยากจนและความเหลื่อมล้ำที่เพิ่มขึ้นอย่างมโหฬารในระยะยาวอีกด้วย

เรายังมีโอกาสที่จะรักษาหลายล้านตำแหน่งงานและธุรกิจไว้ หากรัฐบาลลงมืออย่างจริงจังเพื่อสร้างความต่อเนื่องทางธุรกิจ ป้องกันการเลิกจ้าง และคุ้มครองแรงงานกลุ่มเปราะบาง การตัดสินใจของรัฐบาลในวันนี้จะกำหนดสุขภาพของสังคมและเศรษฐกิจในอีกหลายปีข้างหน้าอย่างไม่ต้องสงสัย

นโยบายทางการเงินและการคลังในรูปแบบใหม่มีความสำคัญอย่างมากต่อการยับยั้งการถดถอยทางเศรษฐกิจแบบหัวทิ่มหัวตำอย่างที่เป็นอยู่ในขณะนี้เพื่อไม่ให้กลายเป็นวิกฤติเศรษฐกิจในระยะยาว เราต้องทำให้มั่นใจได้ว่าผู้คนจะมีเงินในกระเป๋ามากพอที่จะใช้ในสัปดาห์นี้และสัปดาห์ต่อ ๆ ไป นั่นหมายถึงการช่วยให้ธุรกิจ ซึ่งเป็นแหล่งรายได้ของแรงงานหลายล้านคน ให้สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ท่ามกลางการชะลอตัวทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงในขณะนี้ และพร้อมที่จะเริ่มดำเนินการใหม่ได้ทันทีที่สถานการณ์เอื้ออำนวย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกมาตรการเฉพาะสำหรับแรงงานกลุ่มที่เปราะบาง ซึ่งรวมถึงผู้ประกอบอาชีพอิสระ ลูกจ้างพาร์ทไทม์ และลูกจ้างชั่วคราว เหมาช่วงที่อาจเข้าไม่ถึงการคุ้มครอง ไม่ได้รับสิทธิในการประกันการว่างงานหรือไม่สามารถเข้าถึงระบบประกันสุขภาพ

ในขณะที่รัฐบาลของประเทศต่าง ๆ กำลังพยายามลดจำนวนผู้ติดเชื้อ เราจำเป็นต้องมีมาตรการพิเศษในการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ที่ทำงานด้านสาธารณะสุข (ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง) ซึ่งทำงานเสี่ยงเพื่อพวกเราทุกวัน คนขับรถบรรทุกและพนักงานประจำบนเรือที่ส่งลำเลียงอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์จำเป็นต่าง ๆ ต้องได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสม การทำงานทางไกลผ่านระบบสื่อสารและเทคโนโลยีเป็นโอกาสใหม่เพื่อให้แรงงานสามารถทำงานต่อไปได้ และให้นายจ้างสามารถดำเนินธุรกิจฝ่าภาวะวิกฤตในขณะนี้ อย่างไรก็ตาม ลูกจ้างต้องสามารถต่อรองในการจัดสรรเวลาในการทำงานเพื่อพวกเขาได้จะรักษาสมดุลระหว่างงานและความรับผิดชอบในครอบครัว เช่นการดูแลลูก การดูแลผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุ และแน่นอนสุดท้ายคือการดูแลตัวเขาเอง

หลายประเทศได้เริ่มนำมาตรการใหม่ ๆ มาใช้เพื่อการคุ้มครองสังคมและเศรษฐกิจ และกระตุ้นการไหลเวียนของเงินสู่แรงงานและธุรกิจ เพื่อให้มาตรการเหล่านั้นเกิดประสิทธิภาพสูงสุด การทำงานร่วมกันระหว่างรัฐบาล องค์กรนายจ้าง และองค์กรลูกจ้างจึงเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง เพื่อนำไปสู่การหาทางออกร่วมกันที่ทำให้แรงงานมีความปลอดภัยและตำแหน่งงานได้รับการคุ้มครอง

มาตรการดังกล่าวรวมถึงการให้เงินช่วยเหลือด้านรายได้ การชดเชยค่าแรง และเงินชดเชยจากการเลิกจ้างในกรณีของลูกจ้างในระบบ การลดหย่อนภาษีสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ และการช่วยเหลือทางการเงินสำหรับธุรกิจ

ไม่เพียงแค่มาตรการที่เข้มแข็งภายในประเทศเท่านั้น การดำเนินการอย่างชัดเจนในระดับพหุภาคีจะเป็นกุญแจสำคัญของโลกในการรับมือกับศัตรูของโลกใบนี้

ในช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดนี้ ผมขอยกหลักการที่บัญญัติไว้ในธรรมนูญการปกครองของไอแอลโอที่ว่า ความยากจน ณ ที่หนึ่ง เป็นภัยต่อความความเจริญรุ่งเรื่องในทุกที่ นี่คือสิ่งเตือนใจพวกเราต่อไปในอีกหลายปีข้างหน้าว่าเราไม่สามารถที่จะวัดความสำเร็จหรือประสิทธิภาพของมาตรการการรับมือต่อภัยคุกคามได้ด้วยการวัดปริมาณหรือความรวดเร็วของเม็ดเงินที่เราอัดฉีดลงไป หรือวัดจากเส้นกราฟดัชนีชี้วัดการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและสังคม หากแต่เราวัดความสำเร็จได้จากการถามตัวเองว่าเราได้ทำอะไรบ้างเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ที่เปราะบางกว่าเราในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้

//////////////////

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.