ขอบคุณภาพจาก นิพัทธ์พร เพ็งแก้ว

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 คณะกรรมการบริหารสูงสุด สภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉาน (RCSS) ซึ่งเป็นฝ่ายบริหารของกองทัพรัฐฉานใต้ หรือรู้จักกันในนาม SSA ได้ออกแถลงการณ์เนื่องในโอกาสวันปฏิวัติกอบกู้เอกราชรัฐฉาน โดยระบุว่าการจัดงานวันปฏิวัติกอบกู้เอกราชรัฐฉาน ที่เวียนบรรจบเป็นปีที่ 62 ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 นั้น เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 จึงไม่สามารถจัดงานดั่งเช่นทุกปีที่ผ่านมา แม้ทางสภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉาน ไม่สามารถจัดงานได้ แต่จะมีพิธีการทำบุญ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่กำลังพลผู้กล้าหาญที่ได้เสียสละเลือดเนื้อ ในภารกิจการต่อสู้ เพื่อกอบกู้เชื้อชาติ และเอกราชของชาติ บ้านเมือง โดยจะมีการมอบรางวัลให้แก่กำลังพลผู้กล้าหาญ ที่ได้รับบาดเจ็บจากการสู้รบ และจะมีการจัดเลี้ยง เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่กำลังพล

แถลงการณ์ระบุว่า ในขณะที่เชื้อโรค COVID-19 กำลังแพร่ระบาดอยู่นี้ ทางสภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉานได้ให้ความสำคัญในการ ป้องกันประชาชนและกำลังพลอย่างเต็มที่ ขอให้ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือเพื่อให้ปลอดภัยจากเชื้อโรคดังกล่าวโดยการปฏิบัติตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก(WHO) อย่างเคร่งครัด หากกลับจากพื้นที่อื่น ให้เก็บตัว 14 – 21 วัน และ ให้ใส่หน้ากาก และล้างมือให้สะอาดอย่างสม่ำเสมอ ให้เว้นระยะห่างกัน 1-2 เมตร หากพบปะกันให้ยกมือไหว้ทักทายแทนการจับมือกัน

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.