—————

โดย สำนักข่าวซีเอ็นเอ

สรุปความโดย บุศรินทร์ เลิศชวลิตสกุล

—————

สถานการณ์การรักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในสิงคโปร์กระเตื้องขึ้นเป็นลำดับ ล่าสุดเมื่อกลางสัปดาห์แรกของเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา กระทรวงกำลังคน (Ministry of Manpower-MOM) เปิดเผยว่าแรงงานอพยพต่างชาติ 180,000 คน ได้ผ่านการตรวจและพบว่าไม่มีเชื้อโคโรนาไวรัสแล้ว จำนวนนี้เพิ่มเป็นเท่าตัวจากสัปดาห์ก่อนหน้าที่ตัวเลขรายงานอยู่ที่ 87,000 คน ขณะที่ล่าสุด หอพักแรงงานจำนวน 384 แห่งก็ได้รับประกาศว่าไร้การติดเชื้อ รวมตัวเลขล่าสุดอยู่ที่ 635 แห่ง บวกกับอีก 44 บล็อกในอาคาร 17 แห่งที่รัฐสร้างขึ้นเพื่อการพักฟื้นของแรงงานเป็นการเฉพาะ ซึ่งนายจ้างสามารถเช็ครายชื่อหอพักที่ปลอดโควิด-19 แล้วได้ทางเวบไซต์ของกระทรวงกำลังคน

    อย่างไรก็ตาม กระทรวงกำลังคนกำชับว่าแรงงานบางส่วนยังต้องรอดูอาการเพื่อให้แน่ใจเสียก่อนที่จะได้รับอนุญาตกลับไปทำงานอีกครั้ง ซึ่งเป็นไปตามมาตรการของรัฐบาลที่กำหนดว่าผู้ประกอบการหอพัก นายจ้าง และแรงงานต้องผ่านขั้นตอนที่รัฐกำหนดอย่างเคร่งครัดในการลดการติดเชื้อระลอกใหม่ เช่นการกำหนดเวลารับส่งแรงงานของนายจ้าง และการรายงานสถานการณ์และที่อยู่ของแรงงานต่อกระทรวงกำลังคนเพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูล โดยส่วนใหญ่แล้วหอพักที่ได้รับการเคลียร์สถานะปลอดโควิดใช้เวลาเพียงสัปดาห์เดียวหรือน้อยกว่านั้นในการดำเนินการขึ้นตอนต่างๆ 

ขณะที่แรงงานทุกคนต้องดาวน์โหลดแอพลิเคชัน TraceTogether เพื่อการติดตามตัวและแอพลิเคชัน FWMNOCare เพื่อบันทึกอาการและสุขภาพของตนเอง ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม เป็นต้นไป เจ้าหน้าที่ของสิงคโปร์จะเปิดตัวแอพลิเคชันอีกตัวที่ชื่อ SGWorkPass ในการให้ข้อมูลข่าวสารกับนายจ้างและลูกจ้าง โดยใช้สีในการบ่งบอกสถานะด้านสุขภาพของแรงงานว่าพร้อมที่จะกลับไปทำงานหรือไม่ โดยแรงงานทุกคนต้องมีบัตรในการสแกน QR code หากคนใดได้โค้ดสีแดงนั่นหมายถึงสภาพร่างกายของเขายังไม่พร้อมที่จะกลับไปทำงาน หากสแกนแล้วปรากฏสีเขียวหมายความว่าสุขภาพร่างกายปกติ ส่วนสีเทาหมายถึงสถานภาพติดเชื้อได้ถูกปลดแล้ว

————–

ที่มา: https://bit.ly/3fqpvG8

———

หมายเหตุ-บทความชิ้นนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่างศูนย์วิจัยนวัตกรรมสังคมเชิงพื้นที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กับ the Department of Southeast Asia Studies มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ และนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศไทย

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.