เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ณ วัดตำหนักไทร บ้านตำหนักไทร ตำบลบักดอง อำเภอขุญหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ตัวแทนกลุ่มสำนึกรักษ์บ้านเกิดจังหวัดศรีสะเกษ ได้เดินทางเข้ายื่นหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ระหว่างลงพื้นที่ เพื่อขอให้ยุติแผนผลักดันโครงการก่อสร้างโรงงานน้ำตาล และโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ในพื้นที่ตำบลสำโรงพลัน อำเภอไพรบึง และตำบลโพธิ์กระสังข์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมารับหนังสือ

ทั้งนี้ก่อนยื่นหนังสือ นายทองแดง พิมูลชาติ อายุ 41 ปี กรรมการกลุ่มสำนึกรักษ์บ้านเกิดจังหวัดศรีสะเกษ ได้อ่านแถลงการณ์ โดยระบุว่า แผนผลักดันโครงการก่อสร้างโรงงานน้ำตาลขนาด 20,000 ตันอ้อย/วัน และโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาด 40 เมกะวัตต์ ทางกลุ่มสำนึกรักษ์บ้านเกิดฯได้คัดค้านมาตลอด เนื่องจากพื้นที่ตั้งไม่เหมาะสม กระบวนการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นก็ไม่ถูกต้องเนื่องจากชาวบ้านไม่มีส่วนร่วม

“พวกเราก็ยังได้ติดตามสถานการณ์ของรัฐและทุนต่อแผนผลักดันโครงการโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล จังหวัดศรีสะเกษและในภาคอีสานมาตลอด ที่จะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตชุมชนและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีในวันนี้ ทางกลุ่มสำนึกรักษ์บ้านเกิดจังหวัดศรีสะเกษจึงอยากเสนอต่อรัฐบาลและนายกฯต้องยกเลิกโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล จังหวัดศรีสะเกษ และภาคอีสานทันที”นายทองแดงกล่าว

ด้านนายสิริศักดิ์ สะดวก ที่ปรึกษากลุ่มสำนึกรักษ์บ้านเกิดฯ กล่าวว่า มีข้อเสนอถึงพล.อ.ประยุทธ์ คือ1.ให้ยุติแผนผลักดันโครงการก่อสร้างโรงงานน้ำตาล 2.ผังเมืองรวมจังหวัดศรีสะเกษ จะต้องคงพื้นที่สีเขียวเกษตรกรรมปลอดจากโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวลในพื้นที่ตำบลสำโรงพลัน อำเภอไพรบึง และตำบลโพธิ์กระสังข์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

ส่วนทางเลือกในการพัฒนาที่เหมาะสมกับพื้นที่ คือ1.สนับสนุนชาวบ้านในพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิ ทำเกษตรอินทรีย์ ไร่นาสวนผสม เลี้ยงวัว-ควาย เพื่อสร้างรายได้และยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้ชุมชน 2.ประกาศเป็นพื้นที่ปลอดภัยด้านดิน น้ำ อากาศและคุณภาพชีวิต เพื่อให้สอดคล้องกับพื้นที่ตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ ในพื้นที่ตำบลสำโรงพลัน อำเภอไพรบึง และตำบลโพธิ์กระสังข์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.