สายส่งไฟฟ้าจากเขื่อนเทินในลาวที่ส่งกระแสไฟฟ้ามายังประเทศไทย

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 สำนักข่าวเวียงจันทน์ไทม รายงานว่า สำนักนายรัฐมนตรีของรัฐบาลลาวได้ออกประกาศจากกระทรวงพลังงานและเหมืองแร่ เรื่องการลดค่าไฟฟ้าครัวเรือนช่วงเดือนเมษายน – ธันวาคม เนื่องจากการระบาดของโควิด19 ตามประกาศหมายเลข 752 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เป็นไปตามคำเสนอแนะของนายทองลุน สีสุลิด นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เพื่อเตรียมนโยบายให้ผู้บริโภคไฟฟ้าน้อยกว่า 150 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงค์ต่อเดือน จ่ายค่าไฟฟ้าในราคา 335 กีบ หรือประมาณ 1.25 บาทต่อกิโลวัตต์ โดยผู้บริโภคไฟฟ้าที่ใช้ไฟขนาด 150 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงหรือมากกว่านั้นจะต้องจ่ายค่าไฟใน 2 ทางคือ ค่าไฟจาก 150 – 461 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงต่อเดือน โดย ค่าไฟ150 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงแรกจะต้องจ่ายค่าไฟในราคา 355 กีบ หรือ 1.25 บาทต่อหน่วย และส่วนการใช้ไฟเกินนั้นต้องจะต้อง 710 กีบหรือ 2.50 บาทต่อหน่วย ผู้บริโภคไฟฟ้าที่ใช้ไฟมากกว่า 462 กิโลวัตต์ต่อเดือนจะต้องจ่ายค่าไฟในราคา 710 กีบหรือ 2.50 บาท ต่อหน่วย

ในประกาศของกระทรวงพลังงานยังระบุว่า กำลังทำงานร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงโครงสร้างค่าไฟฟ้าให้เหมาะสมกับการใช้ของประชาชนที่สอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจที่ผันผวน โดยคาดว่าจะมีการเสนอทางเลือกเรื่องราคาไฟฟ้าให้กับรัฐบาลได้พิจารณาในเดือนตุลาคม

การออกประกาศดังกล่าวเป็นไปตามสรุปประชุมประจำเดือนของรัฐบาลเมื่อเดือนมิถุนายน โดยประเด็นค่าไฟแพงเป็นข้อร้องเรียนจากสาธารณชนจำนวนมาก รัฐบาลจึงต้องประกาศมาตรการเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายท่ามกลางการระบาดของโรค

นายคำมะนี อินทะลาด รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและเหมืองแร่ กล่าวว่า ทางกระทรวงได้เริ่มศึกษาและปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้ามาตั้งแต่ปี 2018 และเตรียมการปรับปรุงจากปีนี้ไปถึงปี 2025 โดยโครงสร้างไฟฟ้าใหม่ ที่ได้รับการอนุมัติจากรัฐ จะต้องมีเหตุผลสำคัญมากกว่าที่ผ่านมา โดยแบ่งออกเป็น 6 ระดับคือ การใช้ไฟฟ้าจาก 0-25 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง, 26-150 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง, 151-300 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง, 301-400 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง,และมากกว่า 500 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง โดยผู้ใช้พลังงานมากจะต้องจ่ายน้อยลง อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้ฟ้าในระดับ 150 -461 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงยังคงร้องเรียนต่อแนวทางการปรับค่าไฟใหม่ซึ่งต้องจ่ายค่าไฟฟ้ามากขึ้นกว่าเดิม

ปัจจุบัน สปป.ลาว มีนโยบายการส่งออกไฟฟ้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านตามแผน “แบตเตอร์รี่แห่งเอเชีย” โดยมีเขื่อนผลิตไฟฟ้าที่กำลังดำเนินการแล้ว 70 เขื่อน และมีแผนการสร้างมากว่า 100 แห่ง เพื่อใช้ในประเทศและส่งออกมายังประเทศไทยเป็นหลัก เวียดนาม กัมพูชาและพม่า ประเด็นค่าไฟแพง กลายเป็นประเด็นสำคัญทางโลกโซเชียลออนไลน์ของสปป.ลาวช่วงเดือนเมษยานที่ผ่านมา จนทำให้รัฐบาลต้องมีการลดค่าใช้ไฟฟ้าดังกล่าว

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.