เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 สำนักข่าวเวียงจันทร์ไทม รายงานว่า ลาวยังจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการเขื่อนเพื่อผลิตไฟฟ้าและเตรียมการรับมือภาวะฉุกเฉินเพื่อให้มีปริมาณน้ำที่เพียงพอและความปลอดภัยของเขื่อนผลิตไฟฟ้า


สืบเนื่องจากการจัดประชุมตัวแทนของรัฐบาล ผู้พัฒนาโครงการเขื่อนเพื่อประชุมปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการเขื่อนเพื่อผลิตไฟฟ้าและแผนการรับมือฉุกเฉิน ที่กรุงเวียงจันทร์ สปป.ลาว โดยมี ดร.คำมะนี อินทิลาด รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและเหมืองแร่ เป็นประธาน

ดร.คำมะนี อินทิลาด กล่าวว่า ระหว่างปี 2019-2020 กระทรวงพลังงานและเหมืองแร่ ได้เอาใจใส่ติดตามและตรวจสอบการบริหารจัดการเขื่อนผลิตไฟฟ้าทั่วประเทศ โดยมีการตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจในการทำงานร่วมกันด้าน การวางแผน การกำกับแต่ละภาคส่วนและส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานของรัฐบาล โดยเฉพาะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกษตรและป่าไม้ และกระทรวงคมนาคม รวมถึงหน่วยงานระดับจังหวัด อำเภอและหมู่บ้านที่อยู่รอบเขื่อนไฟฟ้าต่าง

“ทุกเขื่อนได้ตั้งหน่วยงานเพื่อติดตามและเฝ้าระวังสภาพอากาศ หน่วยงานเฝ้าระวังการทำงานตลอด24ชั่วโมง เพื่อติดตามการไหลของน้ำ การติดตามผลิตไฟฟ้า บริหารจัดการน้ำ และสื่อสารสถานการณ์เตือนภัยหากระดับน้ำเกิดความผันผวนและหน่วยงานด้านการแก้ไขภัยพิบัติฉุกเฉิน นับเป็นก้าวของการติดตามทุกเขื่อนในลาวมีแผนปฏิบัติการที่ดี” ดร.คำมะนี กล่าว

ดร.คำมะนี กล่าวว่าอย่างไรก็ตาม เรายังต้องการทำงานมากกว่ากว่านี้ เพราะการจัดการเขื่อนแต่ละแห่งยังเป็นอิสระ และไม่มีการประสานงานรวมมือกัน และไม่มีข้อตกลงที่ชัดเจนระหว่างเขื่อนในการจัดการร่วมกัน บางเขื่อนก็แสดงการทำงานที่ดีเพราะว่ามีศูนย์บริหารจัดการน้ำ ซึ่งยังเป็นความยุ่งยากในแต่ละพื้นที่ รวมถึงความร่วมมือและวางแผนของแต่ละเขื่อนยังน้อยมาก ทั้งประสบการณ์ในการจัดการเขื่อน การแลกเปลี่ยนข้อมล และการวิเคราะห์ข้อมูลที่ไม่ชัดเจน โดยหวังว่าการประชุมนี้จะช่วยพัฒนาระบบการจัดการเขื่อนทั่วประเทศของลาวเพื่อให้มีน้ำผลิตไฟฟ้าที่เพียงพอและเตรียมการแก้ไขปัญหาหากเกิดภัยพิบัติฉุกเฉินได้

ปัจจุบัน สปป.ลาวมีเขื่อนผลิตไฟฟ้าทั้งสิ้น 78 แห่ง กำลังการผลิตรวม 9,927 เมกะวัตต์ สามารถผลิตไฟฟ้าได้ 52,211 ล้านกิโลวัตต์ และรวมถึงมีโรงไฟฟ้าถ่านหิน 1 แห่ง โรงไฟฟ้าชีวมวล 4 แห่งและโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 6 แห่ง

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.