ภาพจาก www.energynewscenter.com

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 เว็บไซต์ Vietnamnews.vn ของเวียดนามรายงานว่า แผนพัฒนาพลังงานปี 2021-2030 ของรัฐบาลเวียดนาม มุ่งมั่นที่จะพัฒนาตอบสนองความต้องการพลังงานและส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศอื่นในภูมิภาคเพื่อสร้างการแข่งขันด้านตลาดพลังงาน

นาย Hoàng Quốc Vượng รัฐมนตรีช่วยกระบวนอุตสาหกรรมและการค้า ออกแถลงการณ์ในที่ประชุมที่กรุงฮานอยเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 ที่ผ่านมาว่า เตรียมส่งแผนพัฒนาพลังงานฉบับที่ 8 ให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติภายในเดือนหน้า โดยเวียดนามคาดการณ์ว่าจะมีการผลิตพลังงานเพิ่มขึ้นมากถึง 80,000 เมกะวัตต์ ในปี 2030 แหล่งพลังงานหลักยังคงเป็นถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติ ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีก 30,000 เมกะวัตต์ ขณะเดียวกัน โรงไฟฟ้าพลังงานลมในพื้นที่ชายฝั่งและพลังงานลมก็คาดว่าจะมีการขยายเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 50,000 เมกะวัตต์

นาย Vượng ยังกล่าวอีกว่า แหล่งพลังงานเหล่านี้คือพลังงานหลัก โดยจะมีปรับปรุงเรื่องระบบสายส่งไฟฟ้าภายในเวียดนาม ซึ่งเดิมมีการสร้างสายส่งจากทางเหนือลงไปทางใต้ แต่ในอนาคตจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตรงกันข้าม ซึ่งอยู่ในระหว่างการศึกษา และการพัฒนาระบบสายส่งและการบริหารพลังงานที่มั่นคงจำเป็นต้องมีการศึกษาและพิจารณาอย่างระมัดระวัง รัฐได้ประกาศนโยบายการนำเข้าพลังงานจากประเทศเพื่อนบ้านและการเซ็นข้อตกลงด้านพลังงานกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อเพิ่มการนำเข้าพลังงานในปี 2030 อย่างไรก็ตาม กระบวนการนำเข้าไฟฟ้ายังไม่บรรลุตามที่คาดไว้และส่งผลกระทบต่อการเชื่อมต่อ

นาย Nguyễn Mạnh Cường รองหัวหน้าฝ่ายการพัฒนาระบบพลังงาน สถาบันพลังงาน กล่าวว่า แผนพัฒนาพลังงานฉบับที่ 7 ได้มีการเตรียมการเกือบ 10 ปี โดยแผนพลังงานได้มีการคำนวณค่าเฉลี่ยการเติบโตความต้องการพลังงานที่อัตรา 10.5% ต่อปี อย่างไรก็ตามภาคพลังงานยังต้องเผชิญกับความท้าทายเช่น ความต้องการที่เพิ่มขึ้น และความไม่สม่ำเสมอของแหล่งพลังงานที่แตกต่างกันในภูมิภาค โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ยังไม่เป็นไปตามแผน และสัดส่วนการเติบโตของพลังงานทางเลือกแต่ระบบสายส่งไม่สามารถรองรับ ทำให้ไม่สามารถส่งพลังงานไปยังบางพื้นที่ใช้พลังงานอย่างเต็มที่ กลไกด้านราคาค่าไฟฟ้าก็ยังล้มเหลวไม่สามารถดึงดูดนักลงทุนและการปกป้องสิ่งแวดล้อมก็ยังเป็นความท้าทาย

ทั้งนี้การคาดการณ์อัตราการเติบโตของการใช้พลังงานในปี 2021-2030 ยังอยู่ในระดับสูง จาก 8.6 % ในปี 2021-2025 และ 7.2 % ในปี 2026-2030 แผนพัฒนาพลังงานของเวียดนามคาดการณ์ว่าจะมีการใช้พลังงานสูงสุด 138,000 เมกะวัตต์ ในปี 2030 และ 302,000 เมกะวัตต์ ในปี 2045 โดยมุ่งการพัฒนาพลังงานทางเลือกตามศักยภาพของแต่ละภาคเพื่อให้เชื่อมั่นเรื่องความปลอดภัย ลดโรงไฟฟ้าถ่านหินและเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติทดแทน โดยเวียดนามคาดการณ์ว่าจะนำเข้าก๊าซ LNG จำนวน 1.2 ล้านตันและถ่านหินจำนวน 35.1 ล้านตันในปี 2025 และเพิ่มจำนวนก๊าซ LNG เป็น 8.5 ล้านตัน และถ่านหินอีก 45 ล้านตันในปี 2030
//////////////////////

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.