สำนักข่าวลาวพัดทะนาของลาวรายงานว่า นางใบคำ ขัดทิยะ รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ได้รายงานในการประชุมทางไกลของคณะกรรมการกลางคุ้มครองภัยพิบัติว่า การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทำให้การดำเนินงานบางด้านในการฟื้นฟูเมืองสะหนามไซ ไม่เป็นไปตามแผนการที่วางไว้ เช่น การก่อสร้างบ้าน 700 หลัง ยังมีปัญหาด้านแรงงานที่มาจากต่างแขวง และการนำเข้าอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งทำให้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และมีบางโครงการที่ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการคือ โครงการก่อสร้างถนน 18 A ระยะทางจากเมืองปินดง -สะพานห้วยอุก ระยะทาง 27 กิโลเมตร, โครงการก่อสร้างสำนักงานบ้านหินลาด บ้านดอนบกใหม่แสงจัน และสุขศาลาบ้านหินลาดของบริษัทลิขี และโครงการก่อสร้างบ่อขยะ

นางใบคำกล่าวว่า สำหรับทิศทางแผนงานที่จะต้องเร่งก่อสร้างคือ ต้องประสานงานกับบริษัทผู้พัฒนาโครงการเขื่อนไฟฟ้า เซเปียน-เซน้ำน้อย SK&PNPC เพื่อจ่ายเงินชดเชยจำนวนที่ยังค้าง การส่งเสริมการเพาะปลูกในช่วงฤดูฝนปี 2564 ให้ได้ตามแผนที่วางไว้ และการติดตามผลักดันการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานต่างๆให้เสร็จตามเป้าหมาย เช่น บ้าน 700 หลัง ถนน น้ำประปา ระบบชลประทาน สุขศาลาและอื่นๆ โดยล่าสุด การก่อสร้างบ้านเรือนแก่ผู้ประสบภัยโดยใช้งบประมาณของบริษัทผู้พัฒนาโครงการเขื่อนเซเปียนเซน้ำน้อยนั้น สำเร็จแล้ว 182 หลัง กำลังก่อสร้างอีก 505 หลัง บริษัทได้มอบเมล็ดพันธุ์ข้าว 42 ตันแก่ชาวบ้านเพื่อการเพาะปลูกในปีนี้

ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา คณะกรรมการจัดการภัยพิบัติแห่งชาติระบุว่า สปป.ลาว เผชิญภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างหนัก โดยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นมากกกว่า 235 ครั้ง ผู้ได้รับผลกระทบกว่า 186,165 ล้าน มีผู้เสียชีวิตกว่า 121 คน และผลกระทบต่อสาธารณูปโภคพื้นฐานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศ มูลค่าความเสียหายกว่า 5.5 ล้านล้านกีบ

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.