เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 มีรายงานข่าวแจ้งว่าผู้บริหารเขื่อนน้ำอู 1 ในประเทศลาว ได้ประกาศแจ้งเตือนความปลอดภัยนระดับสีฟ้าไปยังเมืองปากอู เกี่ยวกับแผนการระบายน้ำโดยเอกสารทางการแจ้งเตือนเป็นภาษาลาวและภาษาจีน มีเนื้อหาระบุว่า  1. ห้ามการเดินเรือ, หาปลา, ลากไม้และกิจกรรมอื่นๆที่อยู่ตามลำน้ำเด็ดขาด  2. ห้ามเข้าใกล้แม่น้ำอูช่วงของการระบายน้ำ 3.ขอให้ผู้ใหญ่บ้านแจ้งให้ประชาชนในหมู่บ้านมีสติและเฝ้าระวังน้ำท่วม พร้อมทั้งห้ามเด็กลงเล่นน้ำ และห้ามจับปลาเด็ดขาด

 4.ก่อนข้ามสะพาน ต้องมีความระมัดระวังสูง และห้ามเข้าไปในพื้นที่ดินพังทลายโดยเด็ดขาด 5.ขอให้ยกทรัพย์สินไปในสถานที่ปลอดภัย 6.หากพบสัญญาณอันตราย ผู้ใหญ่บ้านต้องแจ้งและอพยพประชาชนไปยังพื้นที่สูงอย่างเร่งด่วน เมื่อเกิดเวลาน้ำท่วม และขอให้ช่วยเหลือตัวเองระหว่างรอการช่วยเหลือจากทางภายนอก  และในประกาศแจ้งเตือนทางการดังกล่าว ไม่ระบุปริมาณการปล่อยน้ำออกจากเขื่อนน้ำอู 1 แต่อย่างใด

ข่าวแจ้งว่า เนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักและเกิดน้ำท่วมเฉียบพลันในเขตแขวงหลวงน้ำทาและหลวงพระบางตั้งแต่เมื่อสองวันที่ผ่านมา  สื่อในลาวรายงานว่า สองเมืองและเขตเศรษฐกิจพิเศษบ่อเต็น ในแขวงหลวงน้ำทาได้รับผลกระทบอย่างหนักจากน้ำท่วม โดยเฉพาะบ้านน้ำเงิน เมืองหลวงน้ำทา โดยทางกรมอุตุนิยมวิทยาของลาวได้ประกาศแจ้งเตือนประชาชนให้เตรียมเฝ้าระวังทรัพย์สินและประกาศแจ้งเตือนเกี่ยวกับน้ำท่วม  โดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำทาและแม่น้ำโขง ให้เฝ้าระวังระดับน้ำและการไหลหลากของน้ำ  

ขณะเดียวกัน บ้านพริกใหญ่ม คกงิ้ว,เซียงลอม ในเมืองหลวงพระบางได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวัน ล่าสุด(23 ก.ค.64) สถานการณ์เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติและประชาชนได้กลับเข้าสู่บ้านเรือนและทางการได้สำรวจความเสียหายเกี่ยวกับทรัพย์สิน ถนนและสะพานในแต่ละเมืองแล้ว

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.