“… การจัดการในลักษณะนี้ เราต้องมองภาพทั้งพื้นที่ ดูว่าสภาพทั้งภูมิศาสตร์เป็นอย่างไร ดูกระบวนการต่างๆ เช่น กระแสน้ำ คลื่นลม การตกตะกอน และอื่นๆ อีกมาก เราดูในเรื่องของทรัพยากร ดูในเรื่องของระบบนิเวศ แนวปะการัง หญ้าทะเล ป่าชายเลน สัตว์หายาก แหล่งวางไข่สัตว์ต่างๆ เสร็จเราค่อยมาเชื่อมต่อกับการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ ตั้งแต่ระดับชาวบ้านจนไปถึงระดับพาณิชย์ ตั้งแต่เรื่องของการอุตสาหกรรม ไปจนถึงการท่องเที่ยว ฯลฯ ทุกอย่างอยู่ร่วมกันในที่เดียวกัน ทุกอย่างย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้น บางอย่างได้ประโยชน์ บางอย่างเสียประโยชน์ การดูในภาพร่วมจะทำให้เราสามารถจัดสรรการใช้สอยประโยชน์ ได้เหมาะสม ไม่ควรจะมีใครที่ได้ประโยชน์มากเกินไป และไม่ควรจะมีใครที่เสียประโยชน์มากเกินไป …” ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ รองคณบดีคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นักมีนวิทยา นักเขียน อาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (14ก.ย.54)

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.