เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2564 ผู้สื่ข่าวรายงานถึงความคืบหน้ากรณีที่ชาวบ้านในหมู่บ้านคะแนง ตำบลแม่ลาว อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ได้ร่วมกันคัดค้านโครงการก่อสร้างเขื่น-อ่างเก็บน้ำแม่ลาว ซึ่งดำเนินการโดยกรมชลประทาน โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม ที่ผ่านมา ได้มีการประชุมหมู่บ้านเพื่อลงมติประชาคมเรื่องโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ลาวโดยมีผู้ใหญ่บ้านเป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมมีมติไม่เห็นด้วยกับการสร้างอ่างเก็บน้ำแม่ลาว จากจำนวนเข้าร่วมประชุม 52 คน งดออกเสียง 1 คน

ทั้งนี้ก่อนการลงมติ ได้มีการอธิบายรายละเอียดของโครงการ รวมถึงการพูดถึงข้อกังวลเรื่องผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับหมู่บ้านทั้งการสูญเสียที่ดิน ความปลอดภัยของชุมชุมช่วงการก่อสร้างและหลังการก่อสร้างเขื่อน เนื่องจากเขื่อนดังกล่าวตั้งอยู่ใกล้ชุมชน ซึ่งชาวบ้านกังวลใจเรื่องความปลอดภัยในการใช้เส้นทางในช่วงการก่อสร้างที่ต้องมีรถขนาดใหญ่และอุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆ ขนเข้ามาในพื้นที่ผ่านหมู่บ้านซึ่งเป็นถนนที่แคบและลาดชัน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ปัญหาเรื่องเสียง และฝุ่นละออง ที่จะเกิดขึ้นรบกวนต่อชุมชนตลอดระยะการก่อสร้าง นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้พูดถึงการบริหารจัดการน้ำขนาดเล็กของแต่ละชุมชนในพื้นที่ตำบลแม่ลาว ว่าไม่ได้ขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภครวมถึงการทำการเกษตร

การลงมติประชาคมหมู่บ้านเกิดขึ้นเนื่องมาจากการประชุมระดับอำเภอเมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ที่นายอำเภอสั่งการให้แต่ละชุมชนจัดให้มีการทำประชาคมความเห็นโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ลาว โดยแต่ละชุมชนได้เริ่มทยอยจัดประชุมประจำเดือนของหมู่บ้านและมีการหารือเรื่องนี้ ในช่วงวันที่ 7-8 ตุลาคมที่ผ่านมา ทั้งนี้ตำบลแม่ลาวมีด้วยกัน 14 หมู่บ้าน และได้มีการลงประชามติไปแล้ว 7 หมู่บ้าน โดย 6 หมู่บ้านไม่เห็นด้วยกับโครงการ ซึ่งประกอบด้วยหมู่บ้านแม่ลาว หมู่บ้านสบทุ หมู่บ้านกอก หมู่บ้านแฮะ หมู่บ้านน้ำมินและหมู่บ้านคะแนง ส่วนอีก 1 แห่งคือหมู่บ้านวังถำ เป็นด้วยกับโครงการ (อ่ายรายละเอียดในตาราง)

 น.ส.พิสมัย ใจมูล ชาวบ้านคะแนงกล่าวว่า เราไม่อยากย้ายไปไหนเพราะรักที่นี่เนื่องจากเป็นบ้านเกิดจึงอยากตายที่นี่ ทำให้ไม่เห็นด้วยกับโครงการตั้งแต่แรกและยืนยันว่าเลือกที่จะไม่เอาเขื่อนนี้แน่นอน

น.ส.อธิชา ชาวเวียง ผู้แทนกลุ่มรักษ์คะแนง กล่าวว่า เราอยู่อย่างพี่น้องญาติมิตรเห็นอกเห็นใจกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกันมายาวนาน และขอเป็นตัวแทนกลุ่มรักษ์คะแนงขอขอบคุณผู้นำชุมชน พี่น้องชาวบ้าน บ้านน้ำลาว บ้านสบทุ บ้านกอก บ้านน้ำมิน หมู่ 6 และบ้านแฮะ ที่เข้าใจและเห็นใจชาวบ้านคะแนงที่จะได้รับผลกระทบจากโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ลาวในครั้งนี้รวมถึงกลุ่มบุคคลต่างๆที่ให้กำลังใจชาวบ้านคะแนง และขอความเห็นใจไปยังหมู่บ้านในตำบลแม่ลาว และตำบลฝายกวาง ให้ช่วยเห็นใจชาวบ้านคะแนง เนื่องจากโครงการอ่างเก็บน้ำดังกล่าวนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านคะแนง ชาวบ้านคะแนงได้รับผลกระทบเป็นหมู่บ้านหลัก ซึ่งชาวบ้านก็ยังกังวลผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับชาวบ้านตอนล่างในลุ่มน้ำลาวด้วย จากเหตุการณ์และภาพข่าวที่เกิดขึ้นกรณีเขื่อนแตก รวมถึงเขื่อนระบายน้ำช่วงฝนตกหนักท่วมชาวบ้านท้ายเขื่อนมีให้เห็นทุกปี

“หากอ่างเก็บน้ำแห่งนี้สร้างได้จริง ผลกระทบนี้จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอน จึงขอความเห็นใจกับผู้นำชุมชนและชาวบ้านตำบลแม่ลาว และตำบลฝายกวางได้ช่วยลงมติไม่เห็นด้วยเพื่อช่วยพี่น้องในลุ่มน้ำลาวในครั้งนี้ ซึ่งการจัดการน้ำด้วยระบบฝายต่างๆที่มีอยู่ก็สามารถที่จะเพียงพอต่อความต้องการของชาวบ้านลุ่มน้ำลาวได้แล้ว ไม่จำเป็นต้องสร้างอ่างเก็บน้ำแม่ลาว” น.ส.อธิชา กล่าว


Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.