RCSS ชี้เหตุกระบวนการสันติภาพพม่าเหลว จวกผลเจรจาด้านทหารบกพร่อง

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 สภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉาน (RCSS) ได้ออกแถลงการณ์เนื่องในวันครบรอบ 6 ปี ของการลงนามหยุดยิงทั่วประเทศ (Nation-wide Ceasefire Agreement- NCA) โดยมีเนื้อหาว่า 1. เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาทางการเมืองที่เกิดขึ้นในพม่าโดยวิธีทางการเมือง RCSS จึงได้ลงนามหยุดยิง ระดับรัฐ กับทางรัฐบาลพม่า เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2554 ต่อมาเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง สหพันธรัฐประชาธิปไตย RCSS ร่วมกับกลุ่มชาติพันธุ์ติดอาวุธ จำนวน 7 กลุ่มรวมทั้งฝ่ายรัฐบาลและกองทัพพม่า จึงได้ร่วมลงนามในสัญญาหยุดยิงทั่วประเทศ (NCA) เมื่อ

วันที่ 15 ตุลาคม 2558 ต่อหน้า คณะทูต จากนานาประเทศโดยมีตัวแทนจาก สหประชาชาติ, สหภาพยุโรป, ประเทศจีน, ประเทศญี่ปุ่น, ประเทศไทยและประเทศอินเดีย เป็นสักขีพยาน ซึ่งต่อมา ในปี 2561 พรรครัฐมอญใหม่ (NMSP) และสหภาพประชาธิปไตย ลาหู่ (LDU) ได้ลงนามในหนังสือ สัญญาหยุดยิงทั่วประเทศ จึงทำให้กลุ่มชาติพันธุ์ติดอาวุธที่ร่วมลงนาม NCA ทั้งหมด 10 กลุ่ม

2. หากจะย้อนมองดูผลงานของ การตกลงหยุดยิงทั่วประเทศ ในระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมา ถึงแม้ผลงานทางด้านการเจรจาการเมืองจะมีความคืบหน้าไปบ้าง แต่ผลงานทางด้านการทหารนั้นจะเห็นว่ามีความบกพร่องอยู่เป็นอย่างมาก ในห้วงของการดำเนินงาน

ตามแผนงานโรดแม้ป 7 ขั้นตอน ได้มีการจัดประชุมสันติภาพปางหลวง ศตวรรษที่ 21 จำนวน 4 ครั้ง โดยได้ข้อตกลงเห็นชอบร่วมกันและร่วมลงนาม ในข้อตกลง 3 หมวด ส่วนการดำเนินงานด้านการเฝ้าสังเกตการณ์การหยุดยิงนั้นไม่สามารถดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ได้ จากการที่ทั้งสองฝ่ายไม่สามารถบรรลุข้อตกลงทวิภาคีได้อย่างสมบูรณ์นั้น จึงส่งผลกระทบต่อสัญญาข้อตกลงหยุดยิงทั่วประเทศ ซึ่งเท่ากับเป็นการปิดกั้นการสร้างความเชื่อมั่นระหว่างกันนั่นเอง

3. หลังจากที่กองทัพพม่า เข้ายึดอำนาจการปกครองประเทศ และทำการยกเลิกรัฐบาลและยุบสภาแล้ว ทำให้การดำเนินการตามข้อตกลงหยุดยิงทั่วประเทศ และขั้นตอนของการดำเนินงานเสริมสร้างสันติภาพ ไม่สามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้ ทำให้สถานการณ์ต่างๆ เลวร้ายมากขึ้น ทางสภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉาน ซึ่งเข้าร่วมเป็นกลุ่มหนึ่งในทีมขับเคลื่อนกระบวนการสันติภาพ (PPST) จะร่วมมือในการดำเนินการเสริมสร้างสันติภาพ ในการเจรจาทางการเมืองตาม นโยบายทางการเมือง 7 ข้อที่ได้กำหนดไว้

4. สภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉาน มองเห็นถึงผลประโยชน์ ของรัฐฉาน และพี่น้องประชาชนชาติพันธุ์ ที่อาศัยอยู่ในรัฐฉาน เพื่อการเสริมสร้างความสามัคคีในรัฐฉานนั้น จะดำเนินการ อาทิ เข้าร่วมในการร่าง โครงสร้างสหพันธ์รัฐ รัฐฉาน ที่ทุกฝ่าย ทุกกลุ่ม ในรัฐฉานให้การยอมรับ และจะพบปะเจรจากับทุกกลุ่ม ทุกฝ่าย ทั้งที่อยู่ในรัฐฉาน และต่างประเทศ และในสหภาพพม่า การแก้ไขปัญหาการสู้รบ กับกลุ่มชาติพันธุ์ติดอาวุธ นั้นจะใช้วิธีในการพบปะเจรจา

5 สภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉาน จะให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ในการสร้าง ประโยชน์ให้แก่รัฐฉาน และสหภาพพม่า

On Key

Related Posts

ชาวบ้านพุระกำประกาศพร้อมกลับใจแผ่นดิน หากรัฐอนุมัติสร้างเขื่อนทับชุมชน ด้านหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์ฯ หวั่นความขัดแย้งซ้ำกรณีบางกลอย

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วาRead More →