ภาพจาก DVB

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 สำนักข่าว DVB รายงานว่า ป่าชายเลนหวู่นไพ่ ในเมืองชางแป  รัฐยะไข่ ซึ่งเป็นป่าชายเลนที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กำลังเผชิญกับการตัดไม้ทำลายป่าที่เพิ่มขึ้นและกำลังประสบปัญหาทางการเงินในการอนุรักษ์ระยะยาว

โจ ชิต ลวิน ผู้บริหารกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนหวู่นไพ่ กล่าวว่า พื้นที่ดังกล่าวทรุดโทรมลงในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา “เราได้จัดตั้งคณะกรรมการอนุรักษ์ป่าชายเลนขึ้น เพราะเห็นถึงความทรุดโทรมของพื้นที่ตรงนี้ และหากเราปล่อยทิ้งไว้ พืชพันธุ์ต่าง ๆ ก็จะถูกทำลายลงไปด้วย”

ขณะที่นาย โก เมียว ลวิน นักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมได้กล่าวกับ BNI News ว่า การใช้อิฐและฟืนที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้การตัดไม้เพิ่มขึ้นด้วย การตัดไม้ทำลายป่าในป่าชายเลนหวู่นไพ่เกิดจากการใช้ประโยชน์จากกลไกการบริหารจัดการเพื่อลักลอบตัดไม้ป่าชายเลนอย่างผิดกฎหมาย ซึ่งรัฐบาลยังต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบเพื่อต่อต้านการตัดไม้ที่ผิดกฎหมาย

ภาพจาก Community & Environmental Development Association

ทั้งนี้การอนุรักษ์และดูแลป่าชายเลนในระยะยาว เงินเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญ โดยหม่องเล 1 ในสมาชิกคณะกรรมการอนุรักษ์ป่าชายเลนหวู่นไพ่ ได้กล่าวว่า ชาวบ้านช่วยกันฟื้นฟูป่าชายเลนหวู่นไพ่ด้วยตัวเอง

“คนที่มาช่วยฟื้นฟูป่าชายเลนเป็นชาวบ้านที่ทำไร่ทำนา เวลาที่คนเหล่านี้มาช่วย พวกเขาจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ดังนั้นในการทำงานตรงส่วนนี้เราจึงได้รับความช่วยเหลือจากคนในพื้นที่ของเรา ไม่ใช่ได้รับความช่วยเหลือจากเงินทุนของรัฐบาล” เขากล่าว

ภาพจาก Community & Environmental Development Association

แปลและเรียบเรียง จาก http://burmese.dvb.no/archives/502415 และ https://www.bnionline.net/mm/news-85266

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.