พื้นที่รอบอ่าวปัตตานี นอกจากจะอุดมสมบูรณ์เชิงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังเป็น ‘พื้นที่ลุ่มน้ำขังชายฝั่งทะเล’ แห่งหนึ่งของเอเชีย และยังเป็น ‘อ่าวประวัติศาสตร์’ ที่เป็นสัญญะของ ‘นครปาตานี’ โดยเฉพาะบ้านดาโต๊ะ เป็นสถานที่ตั้งของสุสาน ‘ดาโต๊ะปาแย’ สุสานเจ้าเมืองปัตตานี และมัสยิดดาโต๊ะ ซึ่งบริเวณนี้เคยเป็นท่าพักเรือสินค้า แต่ภายหลังปัตตานีเปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลาม พื้นที่ตรงนี้จึงถูกเปลี่ยนเป็น ‘กุโบร์’ หรือสุสานฝังศพของชาวมุสลิม นับเป็นกุโบร์ที่ใหญ่สุดในอุษาคเนย์ (ข้อมูลจากสกว.)

พื้นที่บริเวณณี้ ทับซ้อนด้วยปัญหาการแย่งชิงทรัพยากร ระหว่างนายทุนกับชาวบ้าน น่าจะเป็นพายุลูกแรกที่ซัดชาวบ้านก่อน จากนั้นสถานการณ์ความรุนแรงตลอด 7 ปีที่ผ่านมา กล่าวได้ว่าเป็นคลื่นลูกที่สอง ที่แย่มากขึ้นสำหรับชาวบ้านอยู่แล้ว ยังเจอพายุยกคลื่นซัดฝั่ง เป็นพายุลูกที่สาม ซัดซ้ำเข้าไปอีก

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.