ประกาศ 5 พื้นที่ประเพณีกะเหรี่ยงดั้งเดิม KNU เปิดแนวรุกด้านวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็วๆ นี้เพจเครือข่ายสังคมและสิ่งแวดล้อมกะเหรี่ยง (Karen Social and Environmental Network-KESAN) ได้โพสข้อความว่า ระบุว่าสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง (Karen National Union-KNU) ได้ประกาศพื้นที่ “จ่อ” ซึ่งเป็นพื้นที่วัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวกะเหรี่ยง ทั้งสิ้น 5 แห่ง ในรัฐกะเหรี่ยง ได้แก่ 4 แห่งในพื้นที่ตองอู และ 1 แห่ง ที่กอเตกู ในพื้นที่มือตรอ ตรงข้าม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

ประกาศดังกล่าวของ KNU ระบุว่าพิธีประกาศพื้นที่ดั้งเดิมของชาวกะเหรี่ยงเข้าร่วมโดยชนชาติพันธุ์กว่า 400 คน มีทั้งหญิงชาย ซึ่งมีกลุ่มชาติพันธุ์ย่อยต่างๆ เช่น กะเหรี่ยงสะกอ กะเหรี่ยงโปว์ (โผล่ง) บะเว บะเวหมื่อตอ กะญอ ปะโอ ฯลฯ เป็นวิสัยทัศน์ร่วมของประชาชนชาติพันธุ์ที่มุ่งหาสันติภาพ และการกำหนดอนาคตของตนเองบนผืนดินดั้งเดิมของชุมชน การประกาศพื้นที่วัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวกะเหรี่ยงโดย KNU ครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกในรัฐกะเหรี่ยง หรือกอทูเล ซึ่งสอดคล้องกับปฏิญญาสากลของสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP)

“จ่อ คือ พื้นที่ที่มีการจัดการตามประเพณีของชาวกะเหรี่ยง ซึ่งใช้ บริหารจัดการ อนุรักษ์ และปกครองตามประเพณีของเรา แนวทางการจัดการ จ่อ มีการเชื่อมโยงโดยเนื้อแท้ ทั้งที่อยู่อาศัย ศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์ ป่าไม้คุ้มครอง และความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นต้น แต่ละแห่งมี กฎระเบียบของชุมชนที่ประกอบด้วยข้อห้ามดั้งเดิมตามจารีตโดยชุมชนเป็นผู้กำหนด ในกิจกรรม 2 วันนี้ ผู้เข้าร่วมยังได้พูดคุยถึงแนวทางการฟื้นฟูพื้นที่วัฒนธรรมอื่นๆ ที่ยังไม่ได้รับการประกาศอย่างเป็นทางการและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชนเผ่าพื้นเมือง ระบบการจัดการที่ยั่งยืน รวมทั้งที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ แบบดั้งเดิม วัฒนธรรม และการดำรงชีวิต

“สิทธิของชนเผ่าพื้นเมืองได้ถูกเอารัดเอาเปรียบมาตลอดหลายชั่วอายุคนโดยกลุ่มชนชาตินิยม ครั้งนี้เป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่ชาวกะเหรี่ยง ซึ่งเป็นชนเผ่าพื้นเมือง จะต้องปกป้องและจัดการแผ่นดินของพวกเขา ด้วยการสร้างโครงสร้างการกำกับดูแลแบบมีส่วนร่วมเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมและจัดการที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ เราสามารถไม่ใช้ความรุนแรงเพื่อปกป้องการแสวงประโยชน์จากผู้มีอำนาจจากส่วนกลางบนดินแดนของเรา

“วันนี้เราขอประกาศว่าสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง KNU ไม่ได้นั่งรอให้เกิดสหพันธ์ประชาธิปไตย แต่เรามุ่งมั่นที่จะใช้ความพยายามทุกวิถีทางในการรับรองระบบการจัดการ ตามนโยบายที่ดินของ KNU” ประกาศของคณะกรรมการที่ดินกลาง KNU ระบุ

อนึ่ง พื้นที่รัฐกะเหรี่ยง โดยเฉพาะเขตมือตรอ (ภายใต้กองพล 5 ของสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง) ถูกโจมตีโดยกองทัพพม่าอย่างต่อเนื่อง โดยการทิ้งระเบิดจากอากาศยาน และการยิงปืน ค. สร้างความเสียหายและเป็นเหตุให้เกิดการพลัดถิ่น ประชาชนจำนวนอย่างน้อย 70,000 คน ต้องทิ้งบ้านเรือนไปหนีภัยในป่าเนื่องจากมีการโจมตีอยู่ตลอด อย่างไรก็ตามประชาชนในพื้นที่ยังคงพยายามใช้แนวทางพื้นที่วัฒนธรรม เพื่อเรียกร้องสันติภาพและการจัดการที่ดินโดยสิทธิของชนเผ่าพื้นเมือง ซึ่งการประกาศอุทยานสันติภาพสาละวิน (Salween Peace Park) ได้รับรางวัลสิ่งแวดล้อมระดับโลก ได้แก่ Equator Prize จากโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) และรางวัลสิ่งแวดล้อมโกลด์แมน (Goldman Environmental Prize)

On Key

Related Posts

ชาวบ้านริมโขงสุดปลื้ม “ครูตี๋”รับรางวัล Goldman Environmental Prize เผยร่วมต่อสู้คัดค้านระเบิดแก่งแม่น้ำโขงมาด้วยกัน นักวิชาการรัฐดูตัวอย่างการรักษาธรรมชาติของคนเล็กคนน้อย

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ที่โฮงเฮียนแม่น้ำโขง อRead More →