เครือข่ายอนุรักษ์และชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ จากโครงการก่อสร้างเขื่อนในหลายจังหวัดร่วมจัดกิจกรรม “วันหยุดเขื่อนโลก” เพื่อรณรงค์ให้ตระหนักถึงปัญหาของเขื่อนในประเทศไทย ที่กำลังรุกล้ำพื้นที่ป่าต้นน้ำ โดยเฉพาะโครงการก่อสร้างเขื่อนแม่ขานที่ชาวปกาเกอะญอใน อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ กำลังวิตกกังวลว่าจะกระทบต่อที่ทำกินและผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.