ปัญหาด้านที่ดินทำกินที่ไม่เพียงพอ คืออีกเหตุผลที่ชาวบ้านร่วมกันต่อสู้ ซึ่งนำไปสู่ความขัดแย้งกับอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ตั้งแต่ถูกผลักดันจากป่าลงมาอาศัยอยู่ที่บ้านบางกลอย กิจกรรมครั้งนี้เป็นการสานต่อความฝันของบิลลี่ที่อยากเห็นคนในชุมชน มีความทัดเทียมทั้งด้านสิทธิและเสรีภาพเหมือนกับคนทั่วไป

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.