ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนบน หรือ อ่าว ก.ไก่ เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ1ใน 17 ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในโลก ทั้งยังเป็นฐานการส่งออกอาหารทะเลให้กับคนไทย

ชาวประมงพื้นบ้านลากอวนจับปลาริมหาดเจ้าสำราญ จังหวัดเพชรบุรี เป็นภาพแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทะเลอ่าวไทยตอนบนหรืออ่าวก.ไก่ และยังมีเรือประมงเล็กล่องเรือไม่ไกลจากชายฝั่งนัก ก็สามารถหาหอยตลับหรือหอยกระปุกที่นิยมทานในร้านอาหารญี่ปุ่นชั้นนำ ซึ่งมีราคาขายส่งกิโลกรัมละ 100 บาท และยังมีสัตว์ทะเลหลายชนิดเช่น หอยแครง หอยลาย สร้างรายได้เดือนหนึ่งไม่ต่ำกว่า 10000 บาท

 

นอกจากนี้ ยังโป๊ะประมงพาณิชย์ขนาดย่อมตั้งอยู่ห่างจากชายฝั่งไม่เกิน 5,000 เมตร รวมทั้งธุรกิจประมงฟาร์มหอยแมลงภู่ขนาดใหญ่ 5 ไร่ ล้วนดำรงชีพได้จากความทรัพยากรของอ่าว ก.ไก่ 1 ใน 17 แหล่งทรัพยากรที่สมบูรณ์ที่สุดในโลก โดยพื้นที่อ่าว 50 ล้านไร่ สามารถสร้างรายได้หมุนเวียนไม่ต่ำกว่า 80 ล้านบาทต่อวัน

 

แต่ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรอ่าว ก.ไก่ กำลังจะหมดไปเนื่องจากปัญหาหลายปัจจัย เช่น การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เช่นการสร้างนิคมอุตสาหกรรม เส้นคมนาคม สร้างท่าเรือ ส่งผลให้น้ำเสียไหลสู่แม่น้ำ 4 สายสำคัญที่ไหลสู่อ่าว ก ไก่ เช่น แม่น้ำท่าจีน แม่น้ำแม่กลอง แม่น้ำเจ้าพระยา และแม่น้ำบางปะกง รวมทั้งปัญหาการแย่งพื้นที่สัมปทานใต้ทะเลระหว่างประมงพื้นบ้านกับประมง พาณิชย์ ที่แต่ละฝ่ายได้อ้างสิทธิสัมปทานปีต่อปีจากกรมประมง และปัญหาการกอบโกยโภคทรัพย์สัตว์น้ำมากเกินความจำเป็น

 

แต่วิกฤตที่ต้องเร่งแก้ไข คือ การกัดเซาะชายฝั่ง มีอัตราเฉลี่ยมากกว่า 5.0เมตรต่อปี โดยเฉพาะชายฝั่งตั้งแต่ปากแม่น้ำบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ถึงปากแม่น้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาครที่มีอัตราการกัดเซาะรุนแรงที่สูงสุด25เมตรต่อปี แต่ด้วยชายหาดของ อ่าว ก.ไก่มีความยาวถึง 100 เมตร และมีระบบนิเวศไม่เหมือนกัน ส่งผลให้การแก้ไขต้องสอดคล้องแต่ละพื้นที่ เช่นกำแพงไม้ไผ่ชะลอคลื่น ภูมิปัญญาชาวบ้านเพชรบุรีที่สามารถลดการกัดเซาะชายฝั่งโคกขามและยังสร้าง ตะกอนเลนใหม่ได้

 

ทั้งนี้ นักวิชาการละตัวแทนชุมชน แสดงความคิดเห็นว่า ตลอด 30 ปี รัฐบาลยังขาดการทำงานแบบบูรณาการร่วมกับชุมชน โดยเฉพาะการแก้ปัญหาชายฝั่งซึ่งต้องแยกพื้นที่แก้ไข เช่นเดียวกับนโยบายถมทะเลของพรรคเพื่อไทย ที่อาจจะสามารถแก้ปัญหากัดเซาะพื้นที่บางขุนเทียนได้ แต่เครือข่ายอนุรักษ์อ่าว ก.ไก่ และนักวิชาการเห็นพ้องกันว่า อาจจะสร้างความรุนแรงการกัดเซาะในพื้นที่อื่นได้.

 

โดย พรทิพย์ โม่งใหญ่ Voice TV

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.