2551

19 พฤษภาคม 2551

รัฐบาลไทยและรัฐบาลพม่าลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วมเพื่อการพัฒนาโครงการท่าเรือน้ำลึกและเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย ซึ่งประกอบด้วยท่าเรือน้ำลึก และเส้นทางคมนาคมเชื่อมสู่กรุงเทพฯ

 

19 มิถุนายน 2551

รัฐบาลพม่าลงนามบันทึกความเข้าใจกับบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เพื่อทำการศึกษาความเป็นไปได้ ในโครงการทวาย

 

2553

ชาวบ้านในพื้นที่เริ่มสังเกตเห็นการก่อสร้างและชาวบ้านบางรายอ้างว่าที่ดินของตนถูกบุกรุกทำลายโดยปราศจากการให้ข้อมูลล่วงหน้า หรือความยินยอมของชาวบ้าน

 

2 พฤศจิกายน 2553

บมจ. อิตาเลียนไทยฯ ลงนามกรอบความตกลง (Framework Agreement) กับการท่าเรือพม่า โดยบริษัทได้รับสิทธิสัมปทานเพื่อสร้าง ดำเนินการ และถ่ายโอน เพื่อพัฒนาโครงการท่าเรือน้ำลึก นิคมอุตสาหกรรม (อันประกอบด้วยอุตสาหกรรมหนัก เช่น โรงถลุงเหล็ก โรงงานปุ๋ยเคมี โรงไฟฟ้า และสาธารณูปโภคอื่น ๆ) ถนน ทางรถไฟ ท่อส่งก๊าซและน้ำมันเชื่อมระหว่างโครงการกับประเทศไทย และเขตที่อยู่อาศัยใหม่

 

2554

19 กรกฎาคม 2554

สหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง หรือเคเอ็นยู เข้าระงับการก่อสร้างถนนของ บมจ. อิตาเลียนไทยฯ ที่เชื่อมระหว่างโครงการทวายกับประเทศไทย เนื่องจากชาวบ้านได้ร้องเรียนว่าที่ดินของพวกเขาถูกบริษัททำลายและไม่ได้รับการดูแลหรือจ่ายค่าชดเชยใด ๆ ถนนสายนี้มีระยะทาง 160 กิโลเมตร ตัดผ่านชุมชนชาวกะเหรี่ยง 21 หมู่บ้าน

15 ธันวาคม 2554

สมาคมพัฒนาทวายจัดแถลงข่าวที่กรุงย่างกุ้ง โดยออกแถลงการณ์แสดงความวิตกกังวลต่อโครงการซึ่งจะทำให้ประชาชนในพื้นที่จำนวน 32,279 คน โรงเรียน 21 แห่ง และวัด 23 แห่ง จาก 19 หมู่บ้านต้องย้ายออกจากพื้นที่ โดยสมาคมพัฒนาทวายเรียกร้องต่อรัฐบาลและบริษัทผู้พัฒนาโครงการดังนี้

  1. ให้ยึดมั่นต่อหลักการพัฒนาสีเขียวอันยั่งยืน เพื่อปกป้องสภาพแวดล้อมและวิถีชีวิตดั้งเดิมของทวาย
  2. ดำเนินโครงการโดยให้ความสำคัญต่อความต้องการของชาวบ้านในพื้นที่เป็นลำดับแรก
  3. จัดทำรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและรายงานผลกระทบด้านสังคมตามมาตรฐานสากล
  4. ผลักดันการพัฒนาสีเขียวอันยั่งยืนซึ่งสนองตอบต่อความต้องการและประโยชน์ของชุมชนท้องถิ่น

 

2555

4 มกราคม 2555

สมาคมพัฒนาทวายร่วมกับชาวทวายจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ชายหาดเมามะกัน โดยเรียกร้อง “การพัฒนาสีเขียว” ที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

 

5 มกราคม 2555

องค์กรภาคประชาชนไทย 18 องค์กร ออกแถลงการณ์กรณีโครงการท่าเรือน้ำลึกและนิคมอุตสาหกรรมทวาย โดยตั้งคำถามต่อรัฐบาลไทยถึงความเหมาะสมในการลงทุน โดยใช้เงินสาธารณะจำนวน 5.2 หมื่นล้านบาท และเวนคืนที่ดินเพื่อก่อสร้างทางหลวงพิเศษรองรับโครงการนี้ รวมถึงการที่ กฟผ. เจรจาเพื่อทำสัญญาซื้อไฟฟ้าจากประเทศพม่า ซึ่งจะส่งผลทำให้ไฟฟ้ามีต้นทุนที่สูงมาก และอาจกระทบต่อความมั่นคงของระบบพลังงานไทยในอนาคต และแสดงความห่วงใยต่อผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น

 

7 มกราคม 2555

สมาคมพัฒนาทวายยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรีไทย ในระหว่างการจัดการประชุมร่วมทวิภาคีเพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในโครงการท่าเรือน้ำลึกทวายระหว่างรัฐมนตรีของสองประเทศที่เมืองทวาย โดยได้แสดงความกังวลต่อปัญหาผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม และสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน และเรียกร้องให้รัฐบาลไทยดำเนินการโครงการในวิถีทางซึ่งแสดงถึงความเข้าใจ ความเห็นอกเห็นใจ และยึดมั่นในหลักการสิทธิมนุษยชน

 

9 มกราคม 2555

นาย ขิ่น หม่อง ซอ รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานไฟฟ้า แถลงต่อสื่อมวลชนที่กรุงย่างกุ้งว่า จะไม่อนุญาตให้มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาด 4,000 เมกะวัตต์ ในโครงการท่าเรือน้ำลึกทวาย เนื่องจากจะก่อผลกระทบสิ่งแวดล้อม

 

6 เมษายน 2555

ชาวกะเหรี่ยงหมู่บ้านตะบิวชองในพม่า ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการตัดถนนเชื่อมระหว่างนิคมอุตสาหกรรมทวายกับประเทศไทย ประท้วงและเดินออกจากห้องประชุมในขณะที่คณะนักวิชาการจากสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงพื้นที่ขอชี้แจงการสำรวจข้อมูลเพื่อจะใช้ประกอบการทำรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) โดยชาวบ้านไม่เชื่อมั่นว่าจะเกิดความเป็นกลางในการจัดทำอีไอเอ เพราะนักวิชาการเดินทางมากับ บมจ. อิตาเลียนไทยฯ เจ้าของโครงการ และทางบริษัทฯ เองก็ไม่สามารถให้คำตอบชัดเจนในเรื่องการชดเชยที่เกิดจากความเสียหายของการขยายถนน ซึ่งสร้างความไม่พอใจต่อชาวบ้าน เพราะบริษัทฯ ได้ก่อสร้างถนนรุกเข้าไปในที่ทำกิน แต่ไม่เคยดูแลหรือเยียวยา จนชาวบ้านได้ประกาศปิดถนนห้ามบริษัทเข้ามาก่อสร้าง ซึ่งบริษัทก็ได้เลี่ยงไปก่อสร้างที่อื่นก่อน และยังทิ้งปัญหาไว้

 

2 สิงหาคม 2555

ชาวบ้านกาโลนท่าไม่พอใจกับแผนโยกย้ายของ บมจ. อิตาเลียนไทยฯ เนื่องจากการก่อสร้างเขื่อนเพื่อนำน้ำไปใช้ในเขตอุตสาหกรรมจะทำให้ท่วมหมู่บ้านและที่ทำกินของพวกเขาทั้งหมด ชาวบ้านบอกว่าพวกเขาไม่ต้องการย้ายไปอยู่ที่อื่น

 

18 สิงหาคม 2555

นายสุลักษณ์ ศิวรักษ์ ปัญญาชนสยาม นายวีรวัธน์ ธีรประสาธน์ ประธานมูลนิธิฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ และนางสาวเพ็ญโฉม แซ่ตั้ง ผู้อำนวยการมูลนิธิบูรณะนิเวศ ร่วมเป็นวิทยากรในการแถลงข่าว “หยุดอุ้มโครงการท่าเรือน้ำลึกทวาย หยุดขยายหนี้สาธารณะ” ตั้งคำถามต่อจริยธรรมและธรรมาภิบาลในโครงการ และแสดงความไม่เห็นด้วยที่รัฐบาลไทยเข้าสนับสนุนโครงการนี้โดยใช้เงินแผ่นดิน ซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างหนี้สาธารณะ ยังเป็นการอุ้มเอกชนให้ลงทุนในประเทศที่ไม่มีความพร้อมในการปกป้องสิทธิมนุษยชน และมาตรการป้องกันผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม

พร้อมทั้งเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดต้องเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ โดยมีองค์กรภาคประชาสังคม 42 องค์กรได้ร่วมลงนามในแถลงการณ์นี้ด้วย

 

กันยายน 2555

รายงานวิจัยขององค์กรด้านสิทธิมนุษยชนที่ชื่อ Transnational Institute (TNI) ซึ่งร่วมกับกลุ่มท้องถิ่น ระบุชัดเจนว่าในพื้นที่โครงการทวายนั้นมีการเข้ายึดที่ดินของชาวบ้าน การชดเชยความเสียหายที่ไม่เป็นธรรม และการบังคับขู่เข็ญให้ชาวบ้านโยกย้ายถิ่นฐาน และได้ประเมินตัวเลขของผู้ที่จะได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากปัญหาการยึดที่ดินขนานใหญ่ในพื้นที่ทวายว่าอาจสูงถึงกว่า 500,000 คน

 

20 กันยายน 2555

ชาวบ้านในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการท่าเรือน้ำลึกและนิคมอุตสาหกรรมทวาย ได้รวมตัวกันจัดกิจกรรมเพื่อต่อต้านโครงการที่พวกเขาบอกว่าเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมสกปรกและไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยชาวบ้านในหมู่บ้านกาโลนท่า ซึ่งจะได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนเพื่อนำน้ำมาใช้ในโครงการ ได้ทวงถามถึงบัญญัติหลัก 4 ข้อเกี่ยวกับการลงทุนของต่างชาติที่ประธานาธิบดีเต็ง เส่ง เคยดำริไว้ นั่นคือ 1) ปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนพม่า 2) ปกป้องศักดิ์ศรีแห่งรัฐ 3) ปกป้องอธิปไตยของชาติ และ 4) การลงทุนของต่างชาติต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ชาวกะเหรี่ยงที่ได้รับผลกระทบจากโครงการสร้างถนนยังได้ติดตั้งป้ายคัดค้านโครงการที่มีใจความว่า “หยุดสร้างมาบตาพุดอีกแห่งในทวาย”

 

4 ตุลาคม 2555

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมของไทย เปิดเผยว่า ได้หารือกับ นาย เซ็ทซึโอะ อิอูจิ ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (เจโทร) ประจำประเทศไทย ซึ่งยืนยันจะร่วมมือพัฒนาพื้นที่ทวายในรูปแบบไตรภาคี คือ ไทย พม่า และญี่ปุ่น โดยเผยว่าญี่ปุ่นยินดีจะให้การสนับสนุนด้านงบประมาณเพื่อก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานแก่โครงการต่าง ๆ

 

28 ตุลาคม 2555

ชาวบ้านในพื้นที่นาบูเล ซึ่งเป็นพื้นที่ก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกและเขตนิคมอุตสาหกรรมทวาย บอกว่าโครงการนี้ทำให้พวกเขามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ยากลำบาก ไม่สามารถปลูกพืชผลได้ตามฤดูกาล กลุ่มท้องถิ่นในทวายที่ชื่อ Tavoyan Voice ยังได้กล่าวว่า โครงการทวายสร้างประโยชน์เฉพาะนักธุรกิจและเจ้าหน้าที่เท่านั้น ในขณะที่ชาวบ้านท้องถิ่นจะต้องเป็นผู้รับเคราะห์กรรมในเรื่องผลกระทบ

15 พฤศจิกายน 2555

แผนการสร้างเขื่อนที่หมู่บ้านกาโลนท่าเพื่อนำน้ำไปใช้ในเขตนิคมอุตสาหกรรมทวายถูกประท้วงต่อต้านจากชาวบ้าน เนื่องจากทั้งหมู่บ้าน 182 หลังคาเรือนจะกลายเป็นอ่างเก็บน้ำ และชาวบ้านกว่า 1.000 คนต้องย้ายออกจากพื้นที่ ชาวบ้านกล่าวว่า บริษัทขอนัดพบเพื่อเจรจา เพราะการคัดค้านของชาวบ้านทำให้โครงการทวายต่องล่าช้าออกไป แต่ในวันที่เจ้าหน้าที่ทางการและบมจ. อิตาเลียนไทยฯ เดินทางไปที่หมู่บ้านเพื่อพูดคุยถึงแผนการโยกย้าย ชาวบ้านต้อนรับด้วยป้ายที่เขียนว่า “ไม่เอาเขื่อน” และ “ไม่ย้าย”

 

22 พฤศจิกายน 2555

องค์กรท้องถิ่นในทวาย ชื่อ Tavoyan Voice ออกมาตอบโต้ข่าวที่ทางบมจ. อิตาเลียนไทยฯ ระบุกับสื่อว่า ได้โยกย้ายชาวบ้านส่วนใหญ่ออกจากพื้นที่ไปแล้ว โดยองค์กรท้องถิ่นดังกล่าวระบุว่ายังไม่มีชาวบ้านคนใดย้ายออกจากพื้นที่

 

28 พฤศจิกายน 2555

สื่อระบุว่า รายงานการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการท่าเรือน้ำลึกและเขตนิคมอุตสาหกรรมทวายจะแล้วเสร็จภายในต้นปี 2556 ในขณะที่ชาวบ้านมีข้อกังขาว่า โครงการได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2553 แต่ บมจ. อิตาเลียนไทยฯ เพิ่งจะว่าจ้างให้ บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด, บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด และสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำการศึกษา การประเมินด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Assessment) ในพื้นที่ท่าเรือน้ำลึกและเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย, พื้นที่สร้างเขื่อนที่หมู่บ้านกาโลนท่า และพื้นที่ก่อสร้างถนนเชื่อมต่อมายังประเทศไทย ตามลำดับ ซึ่งการศึกษาเพิ่งจะเริ่มต้นเมื่อเดือนกันยายน ปี 2554 และจนถึงบัดนี้ ยังไม่เคยมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินสิ่งแวดล้อมใด ๆ แก่ชาวบ้าน

 

2556

17 มกราคม 2556

นายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น เดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ และได้พูดคุยกับนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีไทยเกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย โดยหนังสือพิมพ์เดอะเนชั่นได้รายงานว่า ญี่ปุ่นได้แสดงความสนใจที่จะเข้าร่วมพัฒนาโครงการท่าเรือน้ำลึกทวายในพม่า

 

19 มกราคม 2556

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวอย่างมั่นใจว่าประเทศญี่ปุ่นสนใจเข้าร่วมลงทุนในโครงการทวาย โดยกล่าวเพิ่มเติมว่าการขยายเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำของรัฐบาลญี่ปุ่นเพื่อสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานของโครงการนี้จะช่วยเพิ่มความเป็นไปได้ของโครงการ เนื่องจากว่าเงินกู้ดังกล่าวจะช่วยลดภาระทางดอกเบี้ยในช่วงเริ่มต้นโครงการ

 

25 มกราคม 2556

นักปั่นจักรยานและนักกิจกรรมในพม่าเริ่มจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน 10 วัน จากย่างกุ้งสู่พื้นที่ก่อสร้างโครงการทวาย เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงประเด็นผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการนี้

 

5 มีนาคม 2556

สมาคมพัฒนาทวายยื่นหนังสือร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทย ระบุถึงข้อกังวลเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนและสิทธิชุมชนในโครงการทวาย โดยกล่าวว่าบริษัทของไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ละเมิดสิทธิมนุษยชน ยกตัวอย่างเช่น การละเมิดสิทธิของชนพื้นเมืองและชนเผ่า – ไม่มีสิทธิในการรับรู้ข้อมูล และไม่ปรึกษาหารือชนพื้นเมืองและชนเผ่าอย่างเหมาะสม รวมถึงกรณีชาวบ้านในพื้นที่กว่า 32,000 คน ต้องถูกบังคับให้ย้ายถิ่นฐานโดยไม่ได้รับการชดเชยความเสียหายอย่างเป็นธรรม

 

28 มีนาคม 2556

ชาวบ้าน 30 คนจากหมู่บ้านชาคาน ในชุมชนเท็นจี ถูกกดดันโดยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นให้ย้ายออกจากหมู่บ้านเพื่อเปิดทางให้มีการก่อสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย แต่ชาวบ้านปฏิเสธการโยกย้ายเนื่องจากพวกเขาอยู่อาศัยในพื้นที่นี้มาหลายทศวรรษ และหาเลี้ยงชีพด้วยการทำประมงและนาเกลือมาหลายชั่วอายุคน

 

12 พฤษภาคม 2556

ชาวบ้านซึ่งได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างถนนที่เชื่อมระหว่างโครงการทวายถึงชายแดนไทยพม่า ปฏิเสธที่การเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความเห็นสาธารณะ ซึ่งจัดโดยสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับการว่าจ้างจาก บมจ. อิตาเลียนไทยฯ ให้จัดทำรายงานศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โดยชาวบ้านกล่าวหาว่าทีมงานที่จัดทำรายงานศึกษาฯ ไม่ได้ให้ข้อมูลที่เพียงพอและไม่สามารถชี้แจงประเด็นที่สำคัญ เช่น การชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อที่ดินและผลผลิตทางการเกษตร เป็นต้น และได้วิจารณ์ว่า บมจ. อิตาเลียนไทยฯ และทีมผู้วิจัยจากจุฬาฯ เพิ่งเริ่มทำการศึกษาหลังจากการก่อสร้างถนนและทรัพย์สินชาวบ้านได้ถูกทำลายไปแล้ว ซึ่งแสดงถึงความไร้จริยธรรมในการทำการศึกษาอย่างชัดเจน

 

25 พฤษภาคม 2556

นายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น เดินทางเยือนพม่า ขณะเดียวกัน ทางสมาคมพัฒนาทวายได้ยื่นจดหมายร้องเรียนต่อนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น และรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม ของญี่ปุ่น รวมถึงผู้ว่าการธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (เจบิค) และประธานองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (ไจก้า) เพื่อแสดงข้อกังวลเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนและสิทธิชุมชนอันเนื่องมาจากโครงการทวาย โดยระบุว่าประเทศญี่ปุ่นต้องรับผิดชอบในปัญหาผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมหากว่าญี่ปุ่นเข้าร่วมลงทุนไม่ว่ารูปแบบใดก็ตามในโครงการนี้ ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนหรือการให้เงินกู้ จดหมายดังกล่าวยังได้เน้นย้ำหน้าที่สำคัญ เช่น การปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนและหลักสากล โดยเฉพาะการเคารพสิทธิชนพื้นเมืองในหลักการยินยอมที่ได้รับการบอกแจ้งล่วงหน้าและเป็นอิสระ’ (Free, Prior and Informed Consent); การเปิดเผยข้อมูลภายในระยะเวลาที่เหมาะสม และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่อย่างเต็มที่ในการวางแผน การดำเนินงาน และการตรวจสอบแผนปฏิบัติการในการย้ายถิ่นฐาน รวมถึงกระบวนการจัดทำรายงานศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม; ต้องไม่มีการบังคับ หรือข่มขู่ชาวบ้านและชุมชนในกระบวนการโยกย้ายถิ่นฐานอย่างไม่สมัครใจ; หลีกเลี่ยงการโยกย้ายถิ่นฐานอย่างไม่สมัครใจหากเป็นไปได้; ต้องไม่มีการทุจริต; และต้องเคารพสิทธิมนุษยชนในทุกกิจกรรมของการดำเนินโครงการ

 

24 มิถุนายน 2556

กลุ่มทวายวอทช์ (Dawei Watch) ระบุว่า ประชาชนในเมืองทวายวางแผนดำเนินการฟ้องร้อง บมจ. อิตาเลียนไทยฯ จากกรณีสูญเสียที่ดินเนื่องจากบริษัทสร้างถนนบนที่ดินชาวบ้านในเมืองเยบิว นอกจากนี้เจ้าของไร่ในเขตตะลายยาร์ 14 ราย ยังได้ยื่นรายงานต่อศาลพิเศษ คัดค้านไม่เห็นด้วยกับเงินเยียวยาที่บริษัทเสนอชดใช้ให้กับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับพื้นที่เพาะปลูกและวิถีชีวิต

29 กรกฎาคม 2556

นาย ตูรา เตา ลวิน ประธานคณะกรรมการจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายประกาศถึงความพยายามในการดึงประเทศญี่ปุ่นเข้ามาเป็นพันธมิตรทางธุรกิจในโครงการทวายว่า เพื่อนำเทคโนโลยีถ่านหินสะอาดเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้า และกล่าวว่าทั้งรัฐมนตรีพม่าและไทยได้ร่วมลงนามในจดหมายเชิญถึงญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 เพื่อสนับสนุนญี่ปุ่นให้เข้ามาร่วมลงทุน

 

4 สิงหาคม 2556

เจ้าหน้าที่ของพม่ากล่าวว่าพวกเขายังคงมั่นใจว่าญี่ปุ่นจะเข้ามามีบทบาทหลักในการพัฒนาโครงการทวาย ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นยังได้กล่าวกับสื่อด้วยว่า ญี่ปุ่นกำลังพิจารณาแนวทางเลือกต่าง ๆ ในการเข้าร่วมโครงการ นอกจากนี้ นายมาซากิ ทากาฮาระ กรรมการผู้จัดการองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO) ประจำย่างกุ้ง กล่าวว่า ญี่ปุ่นสามารถใช้ความชำนาญที่มีในการวางแผนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และขณะเดียวกันก็ยังอาจพิจารณาการให้เงินกู้แก่โครงการด้วย โดยระบุว่าการสนับสนุนการเชื่อมโยงระหว่างกันและการพัฒนาภูมิภาคนี้ถือเป็นภารกิจของญี่ปุ่นในฐานะประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในภูมิภาค

 

9 กันยายน 2556

ชาวบ้านร่วมกันปิดถนนในหมู่บ้านตะบิวชองเพื่อประท้วง บมจ. อิตาเลียนไทยฯ โดยระบุว่าบริษัท ไม่ทำตามสัญญาว่าจะจ่ายค่าชดเชยความเสียหายที่เกิดจากการก่อสร้างถนนเส้นใหม่ในโครงการทวาย กลุ่มชาวบ้านยังได้ออกแถลงการณ์วิพากษ์วิจารณ์บริษัทว่า “การชดเชยนั้นไม่เป็นธรรมและไม่โปร่งใส”

 

29 กันยายน 2556

ชาวบ้านทวายเรียกร้องให้หยุดดำเนินการโครงการทวาย โดยให้เหตุผลว่ายังไม่มีการจ่ายเงินชดเชยความเสียหายตามที่เคยสัญญาไว้ ทั้งนี้ ความไม่พอใจของชาวบ้านเริ่มก่อตัวมากขึ้นจากการที่เรือกสวนไร่นาของพวกเขาถูกทำลายไปจากการก่อสร้างของโครงการ โดยที่ชาวบ้านไม่เคยรับรู้ข้อมูลใด ๆ ทั้งสิ้น

 

16 ตุลาคม 2556

สื่อพม่า Eleven Media รายงานว่า เจ้าหน้าที่ของญี่ปุ่นกล่าวในที่ประชุมร่วมระหว่างพม่า-ญี่ปุ่น-ไทย ว่าญี่ปุ่นกำลังพิจารณาการเข้าร่วมโครงการทวายอีกครั้ง โดย นาย ฮัน เส่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมของพม่า ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย กล่าวว่า รัฐบาลญี่ปุ่นมีความสนใจเข้าร่วมลงทุนในโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย แต่ยังไม่ได้ตัดสินใจใด ๆ หากรัฐบาลญี่ปุ่นต้องการลงทุนในโครงการ ก็จำเป็นต้องใช้เงินสาธารณะ ดังนั้นรัฐบาลญี่ปุ่นจะเป็นผู้อธิบายถึงโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายให้กับบริษัทญี่ปุ่นทีแสดงความสนใจ

 

21 พฤศจิกายน 2556

คณะกรรมการประสานงานร่วมไทย-พม่า จัดการประชุมในกรุงเทพฯ และเห็นชอบข้อตกลงกรอบการทำงานโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายฉบับใหม่ พร้อมทั้งลงนามในบันทึกความเข้าใจ 3 ฉบับ โดยฉบับที่หนึ่งเป็นสัญญาระหว่างองค์การเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย (Dawei Special Economic Zone Authority) และ บริษัท ดีเอสอีแซด ดีเวล๊อปเมนต์ (DSEZ Development) ซึ่งถูกตั้งขึ้นเป็นบริษัทนิติบุคคลเฉพาะกิจ (Special Purpose Vehicle – SPV) โดยถือหุ้นร่วมกันระหว่างไทยและพม่า 50 ต่อ 50 โดยบริษัทจะทำหน้าที่หานักลงทุนสำหรับโครงการ; ฉบับที่สอง เป็นข้อตกลงสามฝ่ายระหว่าง บมจ. อิตาเลียนไทยฯ, องค์การเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย และ บริษัท ดีเอสอีแซด ดีเวล๊อปเมนต์ เพื่อรับทราบ และยืนยันสิทธิในการดำเนินโครงการที่เหลืออยู่ของ บมจ. อิตาเลียนไทยฯ ก่อนการถ่ายโอนสิทธิทั้งหมดไปยังบริษัทย่อยเฉพาะกิจ; และฉบับที่สาม เป็นข้อตกลงยุติสัญญาสัมปทานของ บมจ.อิตาเลียนไทยฯ ในการก่อสร้างและบริหารจัดการโครงการทวาย โดยสิทธิรับสัมปทานนี้จะถูกโอนไปยัง บริษัทนิติบุคคลเฉพาะกิจ เพื่อเป็นผู้รับผิดชอบในการประมูลงานต่อไป

 

นาย เซ็ต อ่อง รองผู้ว่าการธนาคารกลางพม่า กล่าวว่า ผู้แทนจากญี่ปุ่นได้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมครั้งนี้ด้วย และทางคณะกรรมการบริหารโครงการยังได้เชิญชวนนักลงทุนจากญี่ปุ่นจัดทำข้อเสนอทางธุรกิจเพื่อการพัฒนาโครงการทวายในเฟสแรกด้วย

 

21 พฤศจิกายน 2556

ชาวบ้านทวายปิดถนนระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 37–38 และยึดยานพาหนะของ บมจ. อิตาเลียนไทยฯ จำนวน 3 คัน โดยระบุว่าบริษัทไม่เคยชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเรือกสวนไร่นา อัน เนื่องมาจากการก่อสร้างถนนตั้งแต่ปี 2554

 

22 พฤศจิกายน 2556

บริษัท มิตซูบิชิ ประกาศว่าจะร่วมกับ บมจ. ผลิตไฟฟ้า (EGCO) และ บมจ. อิตาเลียนไทยฯ เพื่อก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในทวายขนาด 7,000 เมกะวัตต์ ซึ่งเทียบเท่ากับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 7 โรง โดยมีสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 30, 50 และ 20 ตามลำดับ โรงไฟฟ้าย่อยโรงแรกจะสามารถเริ่มผลิตไฟฟ้าได้ในปี 2558 โดยมีแผนผลิตไฟฟ้าใช้ภายในโครงการทวาย 3,000 เมกะวัตต์ และขายไฟฟ้าส่วนที่เหลือ 4,000 เมกะวัตต์ให้แก่ประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ประชาชนในพื้นที่ยังไม่ได้รับทราบข้อมูลอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับโครงการนี้

 

25 พฤศจิกายน 2556

สำนักข่าวอิระวดี รายงานว่า รัฐบาลญี่ปุ่นและหน่วยงานเอกชนกำลังเริ่มให้สนใจโครงการทวายอีกครั้งหลังจากที่เคยแสดงทีท่าเมินเฉยมาก่อนหน้าที่ โดย นายทาดาชิ มาเอดะ กรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (เจบิค) กล่าวในงานสัมมนาด้านธุรกิจซึ่งจัดโดยสำนักข่าวนิคเคอิของญี่ปุ่น ที่กรุงย่างกุ้งว่า เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายเป็นโครงการที่มีความสำคัญอย่างสูงต่อภูมิภาค

 

4 ธันวาคม 2556

โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายถูกระงับชั่วคราว โดยคนงานไทยและพม่าต้องถูกให้ออกจากงาน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสวัสดิการสังคม การบรรเทาทุกข์ และการโยกย้ายถิ่นฐาน ของพม่า กล่าวกับสำนักข่าวอิระวดีว่า ชาวบ้านจาก 6 หมู่บ้านซึ่งจะต้องถูกโยกย้ายยังคงไม่ได้รับการชดเชยค่าเสียหาย และเขาเองก็ไม่ทราบเช่นกันว่า ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบในการจ่ายเงินชดเชยที่ค้างอยู่

 

11 ธันวาคม 2556

สมาคมพัฒนาทวายออกใบแถลงข่าวก่อนหน้าการประชุมสุดยอดผู้นำญี่ปุ่น-อาเซียน เรียกร้องให้รัฐบาลญี่ปุ่น องค์กรด้านการพัฒนา และนักลงทุนต่าง ๆ ละเว้นการลงทุนในโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายจนกว่าหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดตามมาตรฐานสากลจะถูกนำมาใช้ และเรียกร้องนักลงทุนญี่ปุ่นไม่ให้ลงทุนในอุตสาหกรรมสกปรกซึ่งจะก่อผลร้ายต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

 

13-15 ธันวาคม 2556

การประชุมสุดยอดผู้นำในวาระครบรอบ 40 ปีความสัมพันธ์ญี่ปุ่น-อาเซียน จัดขึ้น ณ กรุงโตเกียว โดยมีการคาดหมายกันว่า ญี่ปุ่นจะประกาศแผนการเข้าลงทุนในโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายภายในการประชุมนี้ อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ ยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะเกี่ยวกับประเด็นพูดคุยในการประชุมนี้แต่อย่างใด

[1] รวบรวมโดย โครงการฟื้นฟูนิเวศในภูมิภาคแม่น้ำโขง (TERRA)

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.