วันที่สามของการเดินธรรมยาตราเพื่อแม่น้ำโขง ซึ่งจัดขึ้นที่จังหวัดเชียงราย จุดประสงค์ก็เพื่อต้องการรณรงค์จิตสำนึกของคนในสังคม เพราะปัจจุบันแม่น้ำโขงบางส่วน ได้กลายเป็นพื้นที่ของนักลงทุนที่กำลังเข้ามาจัดการทรัพยากรแทนคนในท้องถิ่น ….ออกอากาศวันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555

 

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.