กลางเดือนพฤศจิกายน ที่ผ่านมา สื่อมวลชนจากไทย พม่า และสื่อตะวันตก ได้ลงพื้นที่ลุ่มน้ำสาละวิน เพื่อสำรวจพื้นที่ที่ได้ผลกระทบจากโครงการก่อสร้างเขื่อนฮัตจี ซึ่งทำให้เห็นข้อมูลอีกด้านหนึ่งจากพื้นที่ชายแดน

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.