“ตามอัตภาพ”
ข้าวสารถังละ 280 บาทเป็นค่าใช้จ่ายหลักๆ ของชาวมอแกน เนื่องจากกับข้าวกับปลาสามารถหาเอาได้จากทะเล / ภาพ: ปิยศักดิ์ อู่ทรัพย์

 

 

.

 

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.