“มอแกนแห่งเกาะเหลา”

กว่า 30 ปีแล้วที่ชาวมอแกนเข้ามาตั้งชุมชนบนเกาะเหลา  ภายหลังคลื่นยักษ์สงบ เรือหาปลาถูกทำลาย บ้านที่ปลูกอยู่บนชายหาดเสียหาย องค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้ามาช่วยเหลือฟื้นคืนสภาพชุมชน โดยพยายามยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวบ้าน ทั้งโครงการสร้างบ้านใหม่ ขุดเจาะน้ำบาดาล วางระบบไฟฟ้าชุมชน และสุขอนามัย รวมไปถึงโอกาสทางการศึกษาแก่ชาวมอแกนรุ่นใหม่  ทว่า  ความจริงในปัจจุบันชะตากรรมของชาวมอแกนกว่า 200 คนบนเกาะเหลากลับไม่ต่างจากในอดีต ราวกับสึนามิเพิ่งผ่านพ้นเพียงชั่วคืน

ภาพ : ปิยศักดิ์ อู่ทรัพย์

.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.