บ้านดงดำ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ เป็นหนึ่งในหลายๆ พื้นที่เหนือเขื่อนภูมิพลที่ต้องอยู่ในสภาพถูกน้ำท่วมสูงเป็นประจำทุกปี นอกจากผลกระทบในเรื่องความเป็นอยู่และวิถีทำมาหากินทางเกษตรกรรมแล้ว ยังมีโบราณสถานอันทรงคุณค่าอีกมากมายที่ชำรุดทรุดโทรม บางแห่งกำลังเสียหายหนัก ปราศจากการดูแลจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ลูกหลานชาวเมืองฮอดจึงต้องพยายามพลักดัันเพื่อให้เกิดการอนุรักษ์และบูรณะกันเอง

 

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.