คณะสื่อมวลชนลงพื้นที่การจัดการน้ำต้นน้ำภาคเหนือ เขื่อนภูมิพล ฝายพื้นบ้านน้ำปุก ต้นน้ำยม และธรรมยาตราเพื่อแม่น้ำโขง วันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2555

 

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.