หลังจากที่วอยซ์ทีวีได้มีการนำเสนอวันผู้เฒ่าไร้สัญชาติไปแล้ว วันนี้มาติดตามแนวทางเสนอเพื่อการแก้ไขปัญหาภายใต้การขับเคลื่อนของมูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขาร่วมกับเครือข่ายภาคี โดยได้ยื่นเสนอเปิดช่องทางด่วนแก้ไขสัญชาติผู้เฒ่าสัญชาติเป็นอันดับแรก

 

นางอะฝีมีนอง ผู้เฒ่าชาวเผ่าอาข่า วัย 91ปี บนดอยแม่สลอง จ.เชียงราย ป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้อติดเชื้อโดยไม่รู้สาเหตุ และรักษาด้วยสมุนไพรพื้นบ้านตามภูมิปัญญาท้องถิ่น เพราะไม่สามารถเข้าสู่ระบบสาธารณสุขไทยได้ เนื่องจากเธอ เป็นหนึ่งในผู้ไม่มีสัญชาติไทย

 

การขาดสิทธิ์รักษาพยาบาล เป็นผลกระทบชัดเจนของกลุ่มผู้เฒ่าไร้สัญชาติ เพราะพวกเขาไม่สามารถเดินทางออกนอกพื้นที่และไม่มีรายได้เพียงพอต่อค่ารักษาพยาบาล

 

ปัญหานี้ เกิดขึ้นทั้งจากการตกสำรวจในอดีต ข้อจำกัดเรื่องขั้นตอนการยื่นขอสัญชาติ เช่นการหาพยานบุคคล ที่ยืนยันถึงการเกิดของผู้เฒ่าได้ รวมถึงเอกสารการเกิด เพื่อเป็นหลักฐานในการยื่นขอสัญชาติรวมถึงการแปลงสัญชาติ

 

 

ทางมูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา ร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้ยื่นข้อเสนอให้กรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาการบังคับใช้กฎหมายและแนวทางแก้ไขการไร้สถานะและสิทธิบุคคลในประเทศไทย วุฒิสภา เปิดช่องทางด่วนในการให้สัญชาติไทยกับกลุ่มผู้เฒ่าไร้สัญชาติ 5 ข้อ คือ 1. เร่งรัดสำนักงานทะเบียนจัดทำทะเบียนประวัติ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ตกสำรวจเพื่อให้พัฒนาสถานะเป็นบุคคลสัญชาติไทยได้ 2.เร่งรัดให้พิสูจน์และแก้ไขสถานะกลุ่มผู้เฒ่าถือบัตรหัวเลข 0 และ6 ที่มีข้อเท็จจริงว่ามีสัญชาติไทยโดยด่วน 3.เร่งรัดแก้ไขปัญหาผู้เฒ่าสถานะต่างด้าว ด้วยการลดขั้นตอนการพิจารณาและแก้ไขหลักเกณฑ์เรื่องรายได้ โดยคำนึงถึงสภาพแห่งรายได้ตามความเป็นจริง4. ควรเร่งรัดให้ออกกฎกระทรวงเพื่อไม่ให้บุตรหลานผู้เฒ่าไร้สัญชาติเป็นคนต่างด้าวเข้าเมือง และ5.ข้อเสนอแนะแก้ไขปัญหาการแยกหมู่บ้าน ให้ชาวบ้านมีสิทธิ์ในการบริหารหมู่บ้านตนเอง

 

การยื่นข้อเสนอครั้งนี้ เป็นเพียงแนวทางที่คณะกรรมาธิการ รับไปหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสู่แนวทางการแก้ไขในระดับนโยบายก่อน

 

ทั้งนี้การแก้ไขปัญหาสัญชาติให้กับบุคคลไร้สัญชาติทุกกลุ่ม ต้องเริ่มในการจัดตั้งคณะกรรมการทำงานทั้งระดับชุมชนสู่ระดับจังหวัด รวมถึงตำรวจตรวจคนเข้าเมือง เพื่อให้สามารถผลักดันแนวทางการแก้ไขให้เป้นนโยบายสู่การปรับโครงสร้างเพื่อการปฎิบัติงานทุกกลุ่ม

 

(Voice TV 14 เมษายน 2555)

 

 

 

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.