เครือข่ายประชาชนติดตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล ออกแถลงการณ์ เรียกร้องให้ยกเลิกคณะทำงานแก้ไขปัญหาการคัดค้านโครงการท่าเรือน้ำลึกปากบารา จังหวัดสตูล ที่แต่งตั้งโดยกรมเจ้าท่า เพราะที่ผ่านมาภาคประชาชนได้นำข้อเสนอตามกระบวนการทางกฎหมายทั้งที่มีในรัฐธรรมนูญ ไปจนถึงกฎหมาย และระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง หากแต่ที่ผ่านมากรมเจ้าท่าไม่สนใจรับฟังข้อเสนอของประชาชนในพื้นที่อย่างจริงจัง ในข้อทักท้วงเรื่องพื้นฐาน

Nation TV | วันที่ 23 พฤษภาคม 2558

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.