ภาพชุดบรรยากาศงานวันผู้เฒ่าไร้สัญชาติ มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา ดอยแม่สลอง อ. แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย


ภาพ : ปิยศักดิ์ อู่ทรัพย์

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.