การเดินหน้าสร้างเขื่อนไซยะบุรี ของลาวโดยไม่ได้ผ่านฉันทามติจากเอ็มอาร์ซี ทำให้เอ็มอาร์ซีถูกวิจารณ์ถึงบทบาทในการดูแลลำน้ำโขง ขณะที่ภาคประชาชนเสนอให้ยกระดับเรื่องนี้เข้าสู่กรอบอาเซียนหากเอ็มอาร์ซีไม่สามารถให้สมาชิกปฎิบัติตามกรอบข้อตกลงได้

 

มิติข้ามพรมแดนของความเชื่อมโยงระหว่างความมั่นคงทางน้ำ พลังงาน และอาหาร โดยเฉพาะความท้าทายที่เกิดจากการพัฒนาอย่างรวดเร็วด้วยน้ำมือมนุษย์และการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อม คือเป้าหมายหลังของการประชุมเอ็มอาร์ซีในครั้งนี้ เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาบนลุ่มน้ำโขง แต่องค์กรเอกชนท้วงติงว่า วงประชุมเอ็มอาาร์ซีกลับไม่มีวาระเปิดให้ผู้นำ 4 ประเทศพูดคุยถึงประเด็นเขื่อนไซยะบุรี ที่ทางการลาวเริ่มเดินหน้าก่อสร้างไปแล้ว

 

เขื่อนไซยะบุรี จะมีขนาดใหญ่ กั้นลำน้ำโขง ยาวเกือบ 1 กิโลเมตร สูงอย่างน้อย 48 เมตร มีบานประตูมากกว่า 30 บาน และเป็น1 ใน 12 เขื่อนที่จะเกิดขึ้นบนลำน้ำโขง ที่มีผลการศึกษาของเอ็มอาร์ซีฉบับสมบูรณ์ ระบุว่าแผนพัฒนาเขื่อน 12 แห่งบนลำน้ำโขงและลำน้ำสาขา จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการประมง ความมั่นคงทางอาหาร ความหลากหลายทางชีวภาพในลุ่มน้ำโขง ซื่งเป็นการสูญเสียระดับโลก และเสี่ยงต่อการล่มสลายของชุมชนในลำน้ำโขง แม่น้ำโขงจะถูกแบ่งออกเป็นท่อน และกลายเป็นอ่างเก็บน้ำมากกว่าร้อยละ 50 ไม่ไหลอย่างอิสระเพื่อหล่อเลี้ยงคนในลุ่มน้ำอีกต่อไป เอ็มอาร์ซีเองก็ยอมรับว่า ผลกระทบที่น่าเป็นห่วงมากที่สุด คือเรื่องตะกอน และการสูญเสียพันธ์ปลา

 

วาระของการประชุมที่เปิดกว้าง แต่กลับไม่มีวาระการสร้างเขื่อนบนลำน้ำโขงโดยตรง ทำให้บทบาทของเอ็มอาร์ซีถูกจับตามองจากภาคประชาชนว่าไม่มีความจริงใจในการปกป้องลำน้ำโขง ขณะที่ที่ผ่านมาเอ็มอาร์ซีแสดงจุดยืนมาโดยตลอดว่า ไม่ได้มีหน้าที่ตัดสินใจว่าต้องสร้างหรือไม่สร้างเขื่อนในลำน้ำโขง แต่มีหน้าที่เพียงส่งข้อมูลให้ประเทศสมาชิกตัดสินใจ ทำให้ภาคประชาชนขาดความเชื่อมั่นในเอ็มอาร์ซี และเสนอให้ยกระดับเรื่องนี้เข้าสู่กรอบอาเซียนเข้ามาจัดการปัญหา

 

ล่าสุดเอ็มอาร์ซี ได้ตั้งคณะกรรมาการขึ้นมาศึกษาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากเขื่อนไซยะบุรี แต่จุดยืนที่ชัดเจนคือ ไม่สามารถยับยั่งการสร้างเขื่อนเหนืออธิปไตยของลาวได้ ผลการศึกษาจึงมุ่งเน้นไปที่แนวทางการลดผลกระทบที่จะตามมาเท่านั้น เพื่อเป็นแนวทางในการเสนอข้อมูลให้กับอีก 11 เขื่อน ที่กำลังจะเกิดขึ้นตามมา.

 

(ที่มา ข่าวเที่ยงวันทันเหตุการณ์ ช่อง 3)

 

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.