บนดอยแม่สลอง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ยังมีผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องสถานะบุคคลอีกจำนวนมาก และเมื่อวันที่ 13 เมษายนที่ผ่านมา มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขาได้จัดงานวันคนเฒ่าไร้สัญชาติขึ้น เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขการไร้สถานะและสิทธิของบุคลในประเทศไทย ออกอากาศวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2555 THAIPBS

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.