คณะสื่อมวลชนสังเกตการณ์การเลือกตั้งช่อมพม่า
และสัมภาษณ์ผู้นำพรรคการเมืองชาติพันธุ์ ไทใหญ่ อาระกัน และมอญ
เมื่อเดือนเมษายน 2555 ณ กรุงย่างกุ้ง

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.