คณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ ร่วมงาน “วันผู้เฒ่าไร้สัญชาติ” บนดอยแม่สลอง
มีผู้เฒ่าชาติพันธุ์ต่างๆ ร่วมถ่ายทอดปัญหาสถานะบุคคลของเหล่าผู้อาวุโสกว่า 400 คน
อาทิ ชาวเมี่ยน อาข่า ลาหู่ ลีซู ฯลฯ
วันที่ 9 เมษายน ณ ดอยแม่สลอง จ.เชียงราย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.