ภาพโดย Saw Black Karen / Facebook
ภาพโดย Saw Black Karen / Facebook

ผู้นำทางด้านศาสนาและชาวบ้านในหมู่บ้านมีส่าย เมืองผาอัน รัฐกะเหรี่ยง ได้ออกมาแสดงความกังวลใจเกี่ยวกับการสร้างสถูปเจดีย์ในบริเวณของคริสตจักรในพื้นที่ ขณะที่ทาง KNU รวมถึงชาวบ้านแสดงความกังวลว่าอาจนำไปสู่ความขัดแย้งทางด้านศาสนาได้ ด้านกระทรวงศาสนาของพม่ารับปากจะเข้ามาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

นายมาน ซาน เต่ง ทุน จากสหพันธ์แบ๊บติสต์พม่า(Myanmar Baptist Convention -MBC)ได้ออกมาเปิดเผยว่า ได้ร้องขอไปยังคณะสงฆ์ในรัฐกะเหรี่ยง หรือที่รู้จักกันในชื่อ “หม่าย จี่ นุ สะหย่าต่อว์” ให้หยุดก่อสร้างสถูปเจดีย์ ซึ่งเริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่วันที่ 21 ส.ค.ที่ผ่านมา แต่ก็ได้รับคำตอบจากคณะสงฆ์ในพื้นที่มาว่า พื้นที่ดังกล่าวเคยมีสถูปเจดีย์ตั้งอยู่มาก่อนนับตั้งแต่สมัยพระเจ้าอโศก จึงขอให้เข้าใจที่ก่อสร้างสถูปเจดีย์ดังกล่าวด้วย

ในเวลาต่อมาทางผู้นำสหพันธ์แบ๊บติสต์ในพม่า จึงได้นำเรื่องนี้ร้องเรียนไปยังนาย โซวิน รัฐมนตรีด้านศาสนาของพม่า ซึ่งรับปากจะเข้ามาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตามเกี่ยวกับเรื่องนี้ทางกระทรวงศาสนาของพม่าและรัฐบาลรัฐกะเหรี่ยงปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์ใดๆ

ทางด้านศาสนาจารย์ของคริสตจักรแห่งนี้เปิดเผย หลังการก่อสร้างสถูปเจดีย์ดังกล่าว ทำให้ชาวคริสเตียนบางส่วนไม่สามารถมาประกอบศาสนกิจที่คริสตจักรได้ เนื่องจากไม่มีความสะดวก เพราะทางพระสงฆ์ได้ติดเครื่องขยายเสียงอยู่ใกล้ๆกับคริสตจักรและเปิดเสียงสวดมนต์ดังรบกวน ทำให้ชาวคริสเตียนบางส่วนต้องอธิฐานหรือประกอบศาสนกิจที่บ้านของศาสนาจารย์แทน

ขณะที่คริสตจักรแห่งนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่มาตั้งแต่ปี ค.ศ.1919 และมีชุมชนล้อมรอบอยู่ประมาณ 150 หลังคาเรือนและมีชุมชนชาวพุทธอาศัยอยู่ด้วย ซึ่งเรื่องนี้กำลังสร้างความไม่สบายใจให้กับคนในชุมชนว่าอาจจะเกิดความขัดแย้งทางด้านศาสนาได้

ชาวบ้านคนหนึ่งที่ไม่ต้องการเปิดเผยชื่อเปิดเผยว่า การก่อสร้างสถูปเจดีย์ดังกล่าวไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้าให้กับทางคริสตจักรทราบ ในขณะที่ยังมีพื้นที่ว่างอื่นๆ ซึ่งสามารถสร้างสถูปเจดีย์ได้ แต่เหตุใดถึงเลือกมาสร้างในบริเวณของคริสตจักร โดยยังตั้งข้อสังเกตว่า อาจมีความพยายามที่จะทำให้เกิดความขัดแย้งทางศาสนาขึ้น

พาโด อา โท ผู้รับผิดชอบฝ่ายกิจการศาสนาของ KNU เองก็ได้ออกมาแสดงความกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องนี้เช่นเดียวกัน โดยระบุเคยเกิดเหตุจลาจลในอดีต ซึ่งมีสาเหตุมาจากประเด็นทางศาสนา โดยระบุ ความขัดแย้งเช่นนี้ไม่ควรเกิดขึ้นอีก ทั้งนี้ เป็นทราบกันดีว่า ทางคณะสงฆ์ “หม่าย จี่ นุ สะหย่าต่อว์” นั้นมีอิทธิพลต่อพระสงฆ์ในรัฐกะเหรี่ยงและยังมีความสันพันธ์อันดีกับกลุ่มติดอาวุธ DKBA ด้วย

ที่มา Irrawaddy
แปลและเรียบเรียงโดย Transborder News

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.