สื่อมวลชนลงพื้นที่แม่น้ำโขงชายแดนไทย-ลาว บ้านตามุย อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
ร่วมงานวันเด็กสองฝั่งโขง เวทีสาธารณะฟังเสียงเด็กๆ ชายขอบ
ถ่ายทอดวิถีชีวิตริมน้ำโขง เยี่ยมโรงเรียนในหมู่บ้านฝั่งลา
13-15 มกราคม 2555

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.