นายจายห่าน หัวหน้าองค์กรเยาวชนไทใหญ่ (Tai Youth Organization หรือ TYO) ทางเหนือของรัฐฉานเผยว่า ทางกลุ่มกำลังจัดอบรมฝึกอาชีพการตัดเย็บชุดไทใหญ่ให้กับวัยรุ่นจากหลายเมืองทางตอนเหนือของรัฐฉาน หวังให้หนุ่มสาวสามารถประกอบกิจการร้านตัดเย็บเสื้อผ้าของตัวเอง เป็นการสร้างงานเพื่อให้คนไทใหญ่ไม่ต้องไปหางานทำที่ประเทศจีนหรือประเทศไทย นอกจากนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนไทใหญ่ หรือคนไตย หันมาสวมชุดประจำชาติไทใหญ่มากขึ้น และเพิ่มจำนวนช่างตัดเย็บเสื้อผ้าไทใหญ่เพิ่มขึ้นด้วย


นายจายห่านยังกล่าวเพิ่มเติมว่า คนที่มาเข้าร่วมฝึกอบรมตัดเย็บชุดไทใหญ่ในครั้งนี้ยังสามาถนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ให้กับคนอื่น ๆ ในชุมชนของ ตนต่อยอดความรู้ไปได้อีก โดยวัยรุ่นที่มาเข้าร่วมฝึกอบรมในครั้งนี้มาจากหลายเมืองในรัฐฉาน เช่น เมืองแสนหวี เมืองน้ำตู้ เมืองน้ำคำ บ้านจ๋าม และเมืองจ้อกเม เป็นต้น โดยการอบรมในลักษณะนี้จัดขึ้นเป็นครั้งแรก ระยะเวลาการฝึกอบรมเป็นเวลาทั้งสิ้น 6 เดือน โดยในปีนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 20 คน

นางสาวยิงพวยเหลิน จากเมืองล่าเสี้ยว เปิดเผยว่า ตัดสินใจมาร่วมฝึกอบรมตัดเย็บชุดไทใหญ่ เพราะหวังนำความรู้ไปเผยแพร่ให้วัยรุ่นคนอื่น ๆ ในหมู่บ้านของเธอเอง เพื่อที่จะได้เป็นการสร้างงาน สร้างอนาคตให้ตัวเองและคนอื่น ๆ โดยเธอฝึกเย็บทั้งชุดผู้ชายและผู้หญิง “หากเย็บเสื้อผ้าเป็น ฉันมองว่า ในอนาคตเราก็ไม่จำเป็นต้องไปหางานทำ ไปลำบากที่ประเทศอื่น อีกทั้งเป็นการช่วยสนับสนุนให้ชุดไทใหญ่พัฒนายิ่งขึ้นไป” เธอกล่าว

นายจายห่านเผยว่า กลุ่ม TYO นอกจากเปิดอบรมฝึกสอนตัดเย็บชุดไทใหญ่แล้ว ยังเปิดอบรมด้านการเมือง เศรษฐกิจ คอมพิวเตอร์ หรือพัฒนาความสามารถด้านอื่น ๆ ให้กับคนหนุ่มสาวไทใหญ่ด้วย นอกจากนี้ยังเป็นอีกกลุ่มที่ให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยสงครามในรัฐฉาน นายจายห่านเปิดเผยเพิ่มเติมว่า คนหนุ่มสาวไทใหญ่เพิ่งได้เปิดหูเปิดตาเมื่อไม่นานมานี้ ดังนั้น ทางกลุ่มจึงพยายามพัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพในทุกด้านให้กับคนหนุ่มสาว ถือเป็นการทำงานเพื่อประเทศชาติ เพื่อคนไทใหญ่ก็ว่าได้

ที่มา สำนักข่าวไทใหญ่ Panglong
แปลและเรียบเรียงโดย สำนักข่าวชายขอบ

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.