received_855254757851144
เมื่อวันที่ 19 มกราคม ชาวบ้านรอบเหมืองในเขตรอบต่อ 3 จังหวัดคือพิจิตร พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ ได้ร่วมกันเคลื่อนไหว เพื่อเรียกร้องขอความเป็นธรรมและหามาตรการเยียวยาชาวบ้าน ภายหลังจากที่ผลการตรวจเลือดโดยแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ พร้อมคณะนักวิชาการ และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยรังสิต ระบุชัดว่าพบสารโลหะหนักในร่างกายชาวบ้านรอบๆเหมืองทองจำนวนมาก

ทั้งนี้ชาวบ้านได้แบ่งเป็น 4 กลุ่ม โดยส่วนหนึ่งเดินทางไปยื่นหนังสือผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อแจ้งผลการตรวจเลือดและเร่งให้การช่วยเหลือ ส่วนกลุ่มที่ 2 เดินทางไปยื่นหนังสือถึงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ส่วนที่ 3 เดินทางเข้าสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี และกลุ่มสุดท้ายเดินทางไปยังมหาวิทยาลัยรังสิต

สำหรับหนังสือที่ยื่นถึงนายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้มีคำสั่งด่วนที่สุด มีเนื้อหาดังนี้ 1.ให้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ร่วมกับมหาวิทยาลัยรังสิต ลงพื้นที่จังหวัดพิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ เพื่อพิสูจน์หาสารพิษปนเปื้อนในเลือด ในร่างกายของประชาชนตลอดจนพื้นที่และสภาพแวดล้อมทั้งหมด เพื่อเป็นการพิสูจน์หลักฐานในฐานะหน่วยงานนิติวิทยาศาสตร์ และหน่วยงานทางเทคนิควิทยาศาสตร์ ในฐานะหน่วยงานกลาง

2. ขอให้มีคำสั่งในการจัดหาน้ำเพื่อใช้อุปโภค บริโภค ให้กับประชาชนโดยรอบเป็นการเร่งด่วน เนื่องจากเกิดปัญหาขาดแคลนน้ำดื่ม น้ำใช้ อันเป็นการเดือดร้อนอย่างหนักของประชาชนในขณะนี้ เพราะไม่สามารถใช้น้ำตามธรรมชาติได้ตามปรกติ เพราะผลตรวจในเบื้องต้นพบว่ามีสารปนเปื้อนของสารโลหะหนัก

3.ขอให้ตรวจสอบทบทวนการเอาที่ดินคืนจากประชาชน อ้างว่าเพื่ออนุรักษ์เป็นทรัพยากรของประเทศแต่พบว่า มีการเอาไปมอบให้บริษัทฯเข้าสำรวจขุดเจาะแร่ทองคำ และเป็นการครอบครองสิทธิ ภายใต้สิทธิคำขออาชญาบัตรพิเศษ เพื่อเตรียมสัมปทานอันเป็นการผิดวัตถุประสงค์ และเป็นการหลอกลวงประชาชนให้ออกจากที่ดินตัวเอง เพราะอยู่อาศัยทำกินมาก่อนหน้าแล้วหลายสิบปี

————-

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.