สำนักข่าวชายขอบ
Transborder News

Category: ต่างประเทศ

“อย่าอ้างเป็นภัยธรรมชาติ”ผู้เชี่ยวชาญลาวใต้มหาวิทยาลัยดังสหรัฐฯ ชี้เหตุเขื่อนลาวแตกเป็นเรื่องความผิดพลาด-บริหารน้ำผิด จี้บริษัทสัมปทานรับผิดชอบ เผยชาวบ้านถูกกด-ไม่ได้รับความเป็นธรรมค่าชดเชย